2015. március 24., kedd

Szépírói Kurzus 2015 tavasz/10

A Kodolányi János Főiskola Szépírói Műhelye idén is folytatódott. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre.
Buda Katalin jól oldotta meg azt a feladatot, hogy egy egyszerű, iskolázatlan ember kifejezéseit jeleníti meg. 


Buda Katalin
Imrus

Imrusnak hinak asszontaja pihologus vagy hogy is híják  meséjjek az életemrű és mit gondolok de le is irhatom. Nem szeretek sokat beszéni apam is mindég asszonta hogy a sok szónak hig a leve. Mondom én nem tú érdekes a tanyán nemigazán van történés. De ha köll hát köll. Tú sokat nem tudok idesanyámró mer idejekorán itten hagyott. Nem is emlékszek rája. Csak a fényképe log a falon. Szíp asszony vót, de a szeme tú szomoru. Kérttem apámat mongya má meg anyám bódog vót e valaha. Ijenko mindig jó elvert. Nem értetem mér bün a kérdezés. Igy oszt nem sokat tuttam meg a világrú. Aszt tuttam hogy én nem tehetem ki a lábam a tanyárú és ha valaki jöt mindig rejtözködni kölöt. Én nem tudom mi galibát csinátam hogy otthun kelet maranni. Csak a Juli tutta a szomszéd tanyárú hogy élek de az meg nem beszét. Apám monta néki ha beszé evisznek a hatoságok. Juli asztá nagyon fét. Asszem jól meg vótunk mi keten. A Juli meg én.  Irni ugy tanutam meg hogy amikor gyütt haza az iskolábú a fészerben tanitot. Apam nem akarta hogy irjak csak szamojjak hogy elenörizni tuggyam meg vannak é a disznok meg a kecskék. Apám meséte amiko ép nem gyogyitotta magat akohoval én vótam anyámnak a kedvence a nyóc másik közü. A tesvéreimet se ismerem. Kései gyerek vagyok azok meg má rég ementek. Nem is gyüttek visza töbé. Igy oszt apámma étem. Nem vót az tu vidam az ital evette az eszét mosmá tudom. Montam én neki job lene a tej én is aztat iszok oszt nincs utána baj. De nem hagatott rám. Én nem tudom mi van aba az akohoba, de apám aszt hangosztata egéssséges. Annyira egéssséges  akart leni hogy asztan orára bukot. Probátam fösegéni de ugy köpködött meg ruggatott meg kölött várnom vele az estét. Akkor asztán bevonoszutam a házba. Reggere etünt. Eccer én is megprobátam az akohot fele anyit ittam mint apám de énekütem mint a veszett kutya. Az ágyás is görbe lett a sok éneküléstű. Apam nem tutta mi a jófene bajom van. Én se csak azt hogy utána nagyon fájt a fejem meg a hasam. A fészerbe a sarkot telehanytam. Muszáj vot a Julit a másik sarokba vini miko tanutunk. Kérdezte mi az a büz de én csak vontam a válam. Csak azt nem értem hogy a sezlony a székek meg az asztal körbe jártak a lámpábú meg három vót.  Máig nem tudom az okát. Ja majd efeledem most 14 vagyok. Ezt onnan tudom hogy a Juli kapott egy dokumentet. Fénykép is van hozá. És a Juli aszt monta egyivásújak vagyunk. Bár nem tudom az mit jelent én efogadom amit a Juli mond. Eszt a mútkor meséte miko eggyütt meg nézni hogy vagyok.  Hogy kerütem ebe a intézetbe? Eszt a szót nem ismertem. A pihologikus monta hogy itten segének majd rajtam. Ugy vót hogy apam megin gyogyitotta magát én épp trágyáztam a jószágok alol. Oszt az egyik disznoba elbotolt oral a tragyaba. Nem lehetet neki jo a trágya nagyon budos tud lenni. Én meg nem tuttam bevonszoni a házba mert csuszos vót. Gondutam másko is alutt már a szabad ég alat majd regel megin etünik. De regel is ot vot. Probátam én odab vonszoni de éjel eset és még joban csuszot a tragya. Asztan mikor Juli jöt ő szót az apjának az meg a hatoságnak. Hát igy kerütem ide. Szép az uj othonom  csak aszt nem értem mér fehér ruhaba jarnak az emberek. Néha jönek kérdeznek. Én szivesen válaszolok. Néha meg szines gojokat hoznak amit meg lehet eni. Azok teccenek nekem. És utána mindig máshogyan érezem magam. Mint amiko a mezön fekszek a fübe és nézem a felhüket. Apámrú anyit tudok it hagyot mint anyám. Idejekoran. Öt nincs kitő meg  kérdnem  bódog vót e valaha. Látam én amit látam. Én bódog vagyok mer a Juli sokszo meg látogat. Remélem ő lessz a feleségem, és ha a falra kerü a fényképe az ő szeme nem lessz szomoru. Hát nem is tudok töbet irni. Remélem elégedet lessz a pihologus.Nincsenek megjegyzések: