2015. március 24., kedd

Szépírói Kurzus, 2015 tavasz/9

A Kodolányi János Főiskola Szépírói Műhelye idén is folytatódott. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre.
Dunaveczki Anikó, aki több írásban már bizonyította tehetségét, most a "Ma nem mentem iskolába"-kezdetű feladatot oldotta meg jól.


Dunaveczki Anikó: Tolltartó

Ma nem mentem iskolába. Lustán ásítozva dörzsölöm a szememet. A következő pillanatban fölordítok: Úristen! Ma nem mentem iskolába! Úgy ugrom ki az ágyból, mintha darázsfészekben feküdtem volna. Egy pillantás a vekkerre, fél kilenc! Ebből, mi lesz? Nem tudom hirtelen, hová kapjak, végül megragadom a bepakolt iskolatáskát, és uzsgyi. Majdnem lebukfencezem a lépcsőn. Tegnap még itt volt, most meg csak úgy eltűnt alattam. Akkora köd van, hogy az orromig se látok. Muszáj lassítanom. Elvergődöm a kapuig. Hosszas keresgélés után, megtalálom a kilincset, és kilépek az utcára. Elszállt minden reményem, hogy tíz perc alatt odaérek, és az első szünetben észrevétlenül beosonok. Csigalassúsággal haladok előre. Juj! Ez fájt. Belerúgtam egy kerti törpébe, ami egy ház előtt kuksol a virágágyásban. Fél lábon ugrándozom magam körül egy ideig, aztán megkeresem a járdát. Kissé még sántikálok, de a földútnál az emelkedőt már simán veszem. Hallom a folyó zúgását, lassan araszolok, megtalálom a hidat. Már csak az úttesten kell átmennem, ahol kocsik is járnak. Belefúrom a szemem a ködbe, hátha látok, vagy hallok valamit. Szabad az út, átmegyek. Oldalra nyújtott kézzel kitapogatom az első gesztenyefát; a fasor az iskoláig vezet. 
Most, hogy fától-fáig, sajgó nagylábujjal, de biztosan haladok előre, csak azon jár az eszem, mit fogok füllenteni, ha a tanító néni megkérdezi, miért késtem el? Ez macerás lesz! – ahogy a bátyám szokta mondani, ha nekifog valami nehéz dolognak. Előre tudjuk, hogy nem lesz jó vége. Majd csak kitalálok valamit, nyugtatom magam. Elfogytak a gesztenyefák. Megkeresem az iskola kerítését, a bejáratot, és a hátammal a falnak lapulok. Így oldalazok az udvar felé. Mielőtt befordulnék a sarkon, hallgatózom kicsit. Senki nincs kint. Vége a szünetnek. Ajaj! Gondolkodnom kell, mert ezt, biztosan nem úszom meg büntetés nélkül. A bátyám régen mesélt egy felsős fiúról, aki egyszer egész nap lógott az iskolából. Azért csak egyszer, mert az apukája rendőr, és büntetésből egész hétvégére bezárta a fogdába. Ezt pontosan így mondta a bátyám: „lógott”. Nem igazán értettem, mit jelent. Én is szoktam lógni, leginkább a cseresznyefán, de azért nem kapok büntetést, csak, ha leesem. Kértem, hogy magyarázza el!
- „Se hall se lát Dömötör, buta volt, mint hatökör, mert ez a se hall, se lát, kerülte az iskolát.”- mondta mosolyogva. Ezt tanultuk az előkészítőben, de lógásról nincs benne szó. Ezek szerint, raktam össze a fejemben, a lógás azt jelenti, ha valaki elmegy az iskoláig, de nem megy be, hanem megkerüli, és közben hat ökörré változik! Ezt lehetségesnek tartom, mert a mesékben is át tudnak változni a szereplők, amivé csak akarnak. Már csak azt nem értem, hogy fér el hat ökör, olyan kicsi helyen, mint a fogda? Hm! Lógás, átváltozás, állat, fogda - inkább bemegyek. Veszek egy mély levegőt, és a külső ajtóig lopakodom. Rátapasztom a fülemet, csend. Besurranok. Az előtér homályos, de legalább látok valamit. A tanterem nyitva, bent ég a villany. Innen csak az öreg templomi orgona látszik. A tanító néni szokott rajta játszani, de nem ér le a lába a pedálhoz, ezért jobbra-balra billeg az ülőkén, ami úgy nyikorog, hogy nem értem a szöveget. Most viszont nagyon is jól hallom, ahogy szigorú hangon fölcsattan:
- Állj a falhoz, és kezdd el mondani az egyszeregyet, ha helyes, léphetsz előre! Ha hibázol, visszalépsz!
Ijedtemben a falhoz lapulok, és már mondanám is, mikor rájövök, hogy nem nekem szólt. Engem nem láthat! Vagy mégis? Behúzódom egy sötét sarokba, lekucorodom. Úgy gubbasztok, mint nyúl a bokorban. Mocorgást hallok, valaki lépeget. Megkönnyebbülve lapulok tovább, pisszenni se merek. Azért fejben gyorsan elkezdem mondani az egyszeregyet, hátha később nekem is felelnem kell. Már egész jól megy, a bátyámmal tanultam. Bent elkezd számolni valaki:
- Egyszer egy az egy, kétszer egy, az kettő… hiszen, ez a Döme! Az elsősökkel jár. Egy fejjel magasabb nálam - nagy kerek feje van. Azt mondják, már harmadikosnak kellene lennie.
- Nyolcszor kettő… nyolcszor kettő… - semmi! Na, mondd már! Nem tudja! Miért nem tudja? Tizenhat – suttogom magam elé.
- Elölről! Vissza a falhoz! – csattan föl a tanító néni. Legyen már szünet! Á, úgysem lesz. Nincs, mit tenni, be kell menni! A lábam is elzsibbadt a guggolástól. Összeszedem maradék bátorságom és fölállok. Csak állnék, de a zsibbadt lábaim nem engedelmeskednek, olyan fájósan bizseregnek, majdnem fölkiáltok. Elkezdem őket dörzsölni, ahogy a nagyapától láttam. Lassan szűnik az érzés, és az egyszer- egyre lépegetve, besétálok a terembe, mintha eddig „engedélyezett eltávon” lettem volna – ezt aputól hallottam. Ő katona, és ezt szokta mondani, ha kis időre hazaugrik a laktanyából. Csak előre nézek, egyenesen odamasírozok egy padsorhoz, és a falhoz állok, közben megállás nélkül, hangosan mondom az egyszeregyet. Nagy csodálkozásomra, senki se törődik velem. Valami itt nem stimmel. Lopva körülnézek. Csak hárman vagyunk? Hol vannak a többiek? De, most nem állhatok meg, hogy ezt kiderítsem. Menetelek tovább, közben beejtem a táskámat egy padba, és haladok előre, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Döme megint megáll a számolásban, és a lépésben is. Hátranézek. Nem látom, hogy gondolkodna, kifejezéstelen arccal bámul előre. Szeretnék súgni neki, de azt nem szabad, mert büntetés jár érte. Elég a magam baja! Gyorsan visszakapom a fejem. Ekkor veszem csak észre, hogy a templomi oltár két, hatalmas szárnyú ajtaja nyitva van! Összezavarodom. Amikor iskola van, ezek az ajtók zárva vannak! Egy háromlábú állványt tesznek elé, arra meg a táblát. Hol az állvány, meg a tábla? Csak a virágokkal teli, hímzett terítős kőoltárt látom, amit nagyapa épített. Akkor most templomban vagyok, vagy az iskolában?
- Gyere ide! – a dühös felszólításra hátrakapom a fejem, és indulnék, de, látom, hogy Döme vánszorog az asztal felé. A tanító néni nem néz rá, nem szól hozzá. A fa tolltartója után nyúl. Odahúzza maga elé, kiszedi belőle a ceruzákat, tollakat, becsukja, és a kezébe veszi. Forgatja, nézegeti, mintha most látná először. Egyre gyorsabban ver a szívem, mint, amikor érzem, hogy valami nem jó dolog történik. Hátratolja a székét, és nagyon, nagyon lassan föláll – muszáj neki, mert ő kicsi és gömbölyű, a Döme, pedig magas, és nagydarab. Elkezdi mondani az egyszeregyet, és minden eredménynél üt egyet a fa tolltartóval, a Döme fejére. Megint előre fordítom a fejem, ezt nem akarom látni. Mereven csak az oltárt nézem, és könnybe lábadt szemmel mondogatom magamban: láthatatlan vagyok, láthatatlan vagyok, nem akarok odanézni… megteszem. Alulról fél oldalra sandítok. Döme ugyanott áll bambán, mint legutóbb, meg se rezzen, pedig a fején az ütések úgy koppannak, mintha kődarabhoz vernék azt a tolltartót. Remegnek a lábaim, térdre esek, és akaratlanul összekulcsolom a kezem. Imádkozom, ahogy a pap bácsi tanította. Próbálok a szövegre figyelni, de a kőoltárban is csak a Döme arcát látom. Most úgy érzem, mintha az én fejemen koppannának az ütések. Elterelem a figyelmemet. A nagyapa jut eszembe. Elkezdem mondani magamban ki az én nagyapám, talán, ha erre gondolok, az segít: az én nagyapán, a kastélyban kőmíves mester, egyszer engem is elvitt oda… látom magam előtt, ahogy nagyapa a kalapáccsal üti a téglát. Hangosan koppannak az ütései… nem megy. A tanító néni biztosan az én fejemet is ütni fogja azzal a tolltartóval, mert elkéstem az iskolából. Kétségbeesetten és egyre hangosabban imádkozom: én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, a fülem is csukva van, nem hallom a… Reccsenés. Pár apró koppanás. Csend. Félek mozdulni, nem akarom elhinni, hogy vége. Lehet, hogy megsüketültem? Ez lett hát a büntetésem. Már nem is érdekel, legalább túl vagyok rajta. Még mindig térdepelve, összekulcsolt kézzel, óvatosan azért hátrafordulok. A tanító néni csodálkozó arcát látom, ahogy nézi a földön, az összetört tolltartó darabjait. Döme hátrakulcsolt kézzel, kifejezéstelen szemekkel bámul maga elé, még csak nem is sír. Felém fordítja lassan a tekintetét, és mosolyra húzódik a szája, mintha azt mondaná, semmiség, kiheverem. Megkönnyebbülve fölállok, bátorítón Dömére nézek, és indulnék valahová, bárhová, csak el innen. De az arca megállít. Egyre szélesebbre nyílik a szája, már nem mosolyog, hanem vigyorog, mint egy ütődött. Most meg hahotázni kezd, a térdeit csapkodja nagy jókedvében, még ujjal is mutogat rám. Mi van már megint? Most fog átváltozni valami szörnyűséges állattá?! Közben a tanító néni is felém fordul, kikerekednek a szemei, és azt kérdezi:
- Mit keresel itt pizsamában és papucsban? - végignézek magamon, és a föld alá süllyednék szégyenemben, ha lehetne. Kirohanok a teremből, zokogva futok hazáig. Nekiütközöm a kapunak, be van zárva, pedig én határozottan emlékszem, hogy nyitva hagytam. Verem az öklömmel, miközben kiabálok:
 - Anyu! Anyu! Nyissa ki a kaput!
A dörömbölés hangjába harangszó vegyül, valaki ráz, kinyitom a szemem, a kezeimmel kalimpálok, folynak a könnyeim. Anyu leül mellém az ágyra, szorosan átölelem:

- Muszáj iskolásnak lenni?– kérdezem sírva, egy nemleges válaszban reménykedve. – Igen, muszáj. Holnaptól már te is iskolába fogsz járni. De ma, templomba megyünk.

Nincsenek megjegyzések: