2016. szeptember 20., kedd

Szépírói kurzus 2016 ősz/2 - Tanos Balázs forgatókönyve

A Kodolányi János Főiskola Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, tavaszi félévre. 
Tanos Balázs a Dramaturgia óra keretében filmforgatókönyvet írt Kosztolányi A fürdés című novellájából. Itt közlöm.

A fürdés
Kosztolányi Dezső azonos című műve alapján a forgatókönyvet írta:
Tanos Balázs
2016.szeptember 13.


Szereplők:
  • Suhajda
  • Suhajdáné
  • Jancsi
  • Istenesné
  • Legény
  • Nő1
  • GPS1. Jelenet
Helyszín: Iskola (belső helyszín), délután
Jancsi kilép a folyósóra, kezében a bizonyítványával. Suhajda elveszi a fiától a bizonyítványt és gyors, határozott mozdulatokkal fellapozza azt. Suhajda és Suhajdáné szomorú képet vágva néznek Jancsira.

2. Jelenet
Helyszín: Iskola parkolója (külső helyszín), autó belső tere, délután
A család szomorú ábrázattal száll be a terepjáróba.
SUHAJDA:
(Csalódottan és dühösen.)
Azt hiszem ez várható volt. Félvállról vetted a tanulást az egész tanév alatt, nem csoda, ha megbuktál, és még örülhetünk, hogy csak latinból.
Jól ismerlek, és hidd el, nagyon jól. Magadtól egy betűt nem fogsz tanulni a nyáron, ezért úgy döntöttem, amíg nem látom, hogy tanulsz, addig se TV, se internet, semmilyen kütyü és természetesen strandra sem jöhetsz velünk.
Suhajdáné eközben a GPS-t állítja be.
SUHAJDÁNÉ:
(Kérlelve.)
Ne legyél már vele olyan szigorú! Mégis csak nyár van.
Legalább a partra hagy jöjjön le néha. Neki is kell egy kis kikapcsolódás. 3 hétig leszünk a nyaralóban. Nem lehet egész nap csak tanulni.
SUHAJDA:
(Dühösen)
Ebbe te ne szólj bele! Nézd meg, elkényeztetted és most itt az eredménye! Ha majd látom, hogy változik a helyzet, talán meggondolom magam!
GPS:
(Gépiesen)
Indulhatunk. 200 méter múlva forduljon balra.
Az autó kigördül a parkolóból és balra fordul.

3. Jelenet
Helyszín: Suhajdáék nyaralója, Jancsi szobája (belső helyszín). A bizonyítvány osztás napjának estéje.
Jancsi a latinkönyv felett az írósasztalnál ül, és szemmel láthatóan szenved. Suhajda kopogás nélkül belép.
SUHAJDA:
(Határozottan)
Ezt már szeretem, ha látom, hogy így folytatod, akkor talán hajlandó leszek átgondolni a strandolást. Ha a jövőhétig mindennap ilyen szorgalmasan tanulsz, akkor egyik nap velem jöhetsz fürdeni.
Jancsi felugrik az íróasztatól és megöleli az apját, aki hidegen fogadja a közeledését.
JANCSI:
(Hálásan)
Köszönöm, apuka!
Suhajda lefeszíti magáról a gyermeket.
SUHAJDA:
(Parancsolóan)
Ne hálálkodj, hanem bizonyítsd,
hogy méltó vagy az engedményre! Későre jár, menj aludni!
Suhajda kimegy, Jancsi becsukja a latinkönyvét és leoltja a villanyt.

4. Jelenet
Helyszín: A nyaraló terasza (külső helyszín), délután fél három.
Jancsi az asztalnál ül, és a latint magolja. Anya mellette ül és a tabletjén olvas. Suhajda meggyszínű fürdőnadrággal a kezében jön ki a teraszra.
SUHAJDÁNÉ:
(Kíváncsian)
Hová mész?
SUHAJDA:
(Határozottan)
Fürdeni.
SUHAJDÁNÉ:
(Kérően)
Ugyan, vidd el őt is!
SUHAJDA:
(Határozottan)
Nem.
SUHAJDÁNÉ:
De mégis, miért nem? Azt mondtad, ha látod, hogy tanul át gondolod!
SUHAJDA:
(Nyersen.)
De nem tanul. Tegnap is, amikor bementem hozzá a telefonján játszott, pedig megbeszéltük, hogy semmilyen kütyü közelébe nem mehet.
SUHAJDÁNÉ:
(Sajnálkozva)
Dehogynem tanul… Egész délelőtt tanult.
SUHAJDA:
(Pikírten)
Rendben. Hogy mondod latinul, hogy dicsérni fognak engem?
JANCSI:
(Gyorsan, hebegve)
Lauderentur
SUHAJDA:
(Csúfosan.)
Lauderentur? Tehát a pótvizsgán is meg fogsz bukni.
SUHAJDÁNÉ:
Tudja! Tudja, de fél tőled.
SUHAJDA:
(Csalódottan)
Én kiveszem őt az iskolából. Bizony úristen kiveszem. Lakatosinasnak adom, bognárnak.
Suhajdáné átöleli a zavarodott Jancsit.
SUHAJDÁNÉ:
(Kedvesen.)
Gyere ide, Jancsikám! Ugye tanulsz majd, Jancsikám?
SUHAJDA:
(Mérgesen.)
Sírba visz ez a taknyos. Sírba visz.
JANCSI:
Tanulok.
SUHAJDA:
(Cinikusan)
Ne tanulj! Sose tanulj! Fölösleges!
SUHAJDÁNÉ:
(Határozottan)
De tanul! Te pedig megbocsátasz neki. Jancsika hozd szépen a nadrágodat. Apa majd elvisz fürödni.
SUHAJDA:
(Türelmetlenül)
Rendben, Legyen, de ne várass sokáig, mert itt hagylak!
Jancsi berohan a házba. Suhajda a telek kapuja előtt várakozik türelmetlenül. Hosszas várakozás után megjelenik Jancsi fürdőnadrággal a kezében. Az anyja csókot nyom az arcára, majd az apja után megy.
SUHAJDÁNÉ:
(kedvesen)
Később én is utánatok megyek!
Jancsi lassan éri utol az apját, lábai tapicskolják a port, amikor végre mögötte van, szinte lopakodik utána.

5. Jelenet
Helyszín: Vízpart (külső helyszín), délután fél három óra körül.
Jancsi és Suhajda az öltöző fülkékhez mennek. Egy fehér asztalnál Istenesné üldögél.
SUHAJDA:
(Nyájasan)
Szép napot kívánok Istenesné! Nagyon csinos az új kendője! Kinyitná nekünk a két szokásos fülkét?
Istenesné mosolyog és kinyitja a fülkéket.
Átöltöznek. Suhajda előbb végez, rajta meggyszínű fürdőnadrág. Türelmetlenül bekopog Jancsi fülkéjébe.
JANCSI:
(Megszeppenve)
Mindjárt, egy pillanat!
SUHAJDA:
(Haragosan)
Megáll az eszem, hogy állandóan rád kell várnom! Csipkedd magad!
Jancsi kijön a fülkéből. A vízhez indulnak. Jancsi tétovázik.
SUHAJDA:
(Határozottan)
Jöhetsz.
Jancsi lassan bemerészkedik a vízbe. Megmártózik.
SUHAJDA:
(Egykedvűen.)
Félsz?
JANCSI:
(Megszeppenve.)
Nem.
SUHAJDA:
(Durván.)
Akkor mit mamlaszkodsz?
Egy cölöp mellett állnak. Kb. derékig ér nekik a víz. Suhajda játékosan bevizezi Jancsi fejét.
SUHAJDA:
(Játékosan.)
Gyáva vagy, barátom.
JANCSI:
(Megszeppenve.)
Nem.
Suhajda megragadja a fiát és bedobja a vízbe.
SUHAJDA:
(Kíváncsian)
Rossz?
JANCSI:
(Vidámabban)
Nem.
SUHAJDA:
(Játékosan és vidáman)
Akkor még egyszer. Egy-kettő…há-rom!
Háromra nagyot lendít Jancsin és bedobja. A cölöp mögé. A gyerek hátra szegett fejjel érkezik a vízbe, majd teljesen elmerül. Suhajda Kicsit vár.
SUHAJDA:
(Bosszankodva)
Na, mit izélsz? Ne szórakozz már!
Teljes csönd.
SUHAJDA:
(Megijedve)
Hol vagy?
Elkezd a vízben kotorászni.
SUHAJDA:
(Pánikolva, hangosan)
Jancsi, Jancsi!
Egy legény tölcsért formál a tenyeréből a parton.
LEGÉNY:
(Értetlenül)
Hogy mondja?
SUHAJDA:
(Pánikolva)
Hé, Nincs sehol!
LEGÉNY:
Kicsoda?
SUHAJDA:
(Egyre nagyobb pánikban. Ordítva.)
Nem találom, segítség!
Suhajda kikászálódik a partra. A legény és Istenesné oda mennek hozzá.
LEGÉNY:
Kicsoda, kit nem talál?
SUHAJDA:
(Kétségbe esve, hangosan)
Mi… Mi csak játszottunk!
LEGÉNY:
(Faggatódzva)
Kivel? A Gyermekével?
SUHAJDA:
(Idegesen)
Igen, pancsoltunk, de elmerült…
LEGÉNY:
Istenesné szóljon a mentőknek én az apával maradok!
Istenesné a közeli telefonfülkéhez siet.

6. jelenet
Helyszín: Suhajdáék terasza, utca, strand (külső helyszínek), délután fél 3 körül.
Suhajdáné abbahagyja az olvasást. Bezárja a ház ajtaját és a kertkaput. Majd az utcán elsétál a strand irányába. Az utcán minden fesztelen. Suhajdánét aggodalmas érzés fogja el. Megszaporázza lépteit. A strandhoz ér és látja az összesereglett tömeget. Egy nőhöz fordul.
Suhajdáné:
(aggódva)
Mi történt?
NŐ1:
(szintén aggódva)
Azt mondják egy gyermek vízbe fulladt.
Suhajdáné a tömeg felé rohan. Meglátja a transzba esett Suhajdát.
SUHAJDÁNÉ:
(Sikoltva)
Ugye él még?
Suhajda nem felel.
SUHAJDÁNÉ:
(üvöltve)
Ugye él még?
Rácsimpaszkodik Suhajdára.
SUHAJDA:
(szenvedve)
Az orvos azt mondta nincs már remény…
Suhajdáné zokogni kezd, elájul. Az orvosi szobába viszik. Suhajda csendesen az öltöző kabinok felé vonul.
SUHAJDA:
(Sápítozva)
Jaj nekem, jaj jaj. Mi lesz így velem?

Suhajda átöltözik, majd haza kullog.

Nincsenek megjegyzések: