2009. március 16., hétfő

Beszélgetés a Bárkában.

Egy régi beszélgetés.

Idegenek (részlet)

Egy régi felolvasás.

Irodalmi est és doktori

Pénteken egy nagyon jól sikerült irodalmi estem volt a Marczibányi téri Művelődési Központban.
Balázs Tibor volt a házigazda, sokan voltunk, jól éreztük magunkat.
Előtte, az est előtt néhány órával az ELTE BTK Doktori Iskolájának keretében megvédtem Tamkó Sirató Károlyról írt PhD-disszertációmat, így hivatalosan doktori fokozatot nyertem el.