2021. február 16., kedd

Szépírói kurzus 2021/tavasz/6 - Leitert Vivien verse

  A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A Líra kurzus hallgatója, Leitert Vivien azt a házi feladatot választotta, hogy epigrammát ír, disztichonokat, de témája nem a szerelem, vagy az erotika, mint például Janus Pannonius esetében olyan gyakran, hanem az elmúlás. Különleges munka született, filozófikus mű. Gratulálok! 


Leitert Vivien
 
Hajnalban fagy
 
Hőérzet simogatja plédek nélküli kékjét.
Fázza a tél hidegét: hó sajog élet alá.
Nyárfákat legel álmában, forró szösze gyűlik,
Szűk garatán levegő nem halad át soha már.       
Májusban tetemén friss fű nyílik feledésül:
Szél keze, óvd odaát néhai kis verebünk!        
 
 
 
Hőérzet simogatja plédek nélküli kékjét.
    -- |  -   u  u|  -  -|      -  - | -    u u| -      -  
Fázza a tél hidegét: hó sajog élet alá.
    -    u u| -    u u | - |  -     u u  | - u u | -
Nyárfákat legel álmában, forró szösze gyűlik
     -   - | -     u u | -    - |  -      -  | -   u  u |     -     -
Szűk garatán levegő nem halad át soha már.
    -      u u | -  u  u| - |     -    u   u | -     u u | -
Májusban tetemén friss fű nyílik feledésül.
   -  - |    -    u u.  | -       - | -    - | - u u | - -
Szél keze, óvd odaát néhai kis verebünk.        
   -  u  u |  -     uu | - | - u u | - u u | -
 
 
 

Szépírói kurzus 2021/tavasz/5 - Papp Lídia novellája

 A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A  Próza-Dráma kurzus hallgatója, Papp Lídia Kertész Imre Nobel-díjas regényének a kezdő mondatát választotta, így írt elbeszélést. Feszes, jól megírt munka. Örömmel közlöm. 


PAPP LÍDIA

A mi osztályunk

 Ma nem mentem iskolába. Tegnap sem voltam iskolában. Igazából pont egy hónapja nem szabad bemenni. 

Persze az nem hiányzik, hogy a Bazsiék a nagyszünetben ellopják a tolltartómat és a kukába borítsák a tartalmát. Meg az se, hogy matekon a Galambos Tibi bökdössön a ceruzájával. Mindig matek előtt hegyezte ki, gondosan, hogy aztán a lapockám közé szúrja, és tele szájjal összeröhögjenek a Bazsival. Eddig nem mertem senkinek se szólni, csak a Zsuzska tudja.

A Zsuzska kicsit hiányzik.

Azt mondta, hogy majd kiforralunk egy jó kis bosszút a fiúk ellen. De aztán jött ez az egész. A vírus, a lezárások meg a digitális oktatás. Egyik napról a másikra kellett átállni. Nekem nem volt ellene kifogásom, de a Zsuzska nem szeret otthon lenni. Az apja miatt. Túl sokat veszekednek. Biosz szakkörre járt meg kosarazni, meg énekkarra, meg minden marhaságra, hogy minél kevesebbet legyen otthon. A biológia mondjuk tényleg érdekelte, a Losonczi tanárnőért meg egyenesen rajongott.

A fiúk persze ugyanolyan rosszak a képernyők mögött is, egyedül a Losonczi tanárnő tudta őket megfegyelmezni. Nála semmilyen trükköt nem mertek megcsinálni, a ceruzásat pláne nem. Szerettük az óráit. Az egész vírus dolgot is tök jól elmagyarázta még az egyik utolsó tantermi órán. Nála megértettük, miért olyan fontos a távolságtartás. Persze a fél osztályt még így se érdekelte, ugyanúgy bandáztak tanítás után, mint eddig. Átmásztak a suli mögötti lezárt játszótérre, vitték a gördeszkájukat meg a dugi cigit, amíg a közteresek haza nem zavarták őket.

Ma este mi is ki fogunk menni a térre a Zsuzskával. Nem találtunk jobb helyet, a bioszterem ablaka pedig pont oda néz. Nem számít most se a Bazsi se a Galambos Tibi. Azt beszéltük meg, hogy ma együtt leszünk, mind a 22-en, csak mi, akik ott voltak aznap. A mécseseket már megvettem, az az én feladatom volt, öngyújtó pedig úgyis lesz a fiúknál.

Persze lesz egy rövid, hivatalos megemlékezés is a suli előtt, ahova jön az egész tanári kar meg a többi felsős. Ott lesz a Losonczi tanárnő osztálya is, még csak ötödikesek.

Egyikük se látta, azt, amit mi. Nem őket kérdezte először az újság meg a tévé, hanem minket, a szemtanúkat. Az egész 7b-t, kivéve a Kiss Dorkát, mert a Kiss Dorka beteg volt aznap. Nekünk kellett elmondanunk a fennakadt szemeket, a földre zuhanó szemüveget és a száj sarkából kibuggyanó habot. Azt, hogy már csak 10 perc lett volna hátra az online bioszból, amikor a Losonczi tanárnő leesett a székről. Hogy hiába hívtuk, kiabáltunk, üvöltöttünk az otthoni monitorok mögötti a mikrofonokba, ő csak feküdt a padlón. Talán erre jött be a férje, talán a puffanásra, nem tudom. Tehetetlenek voltunk a gépek mögött, azok lettünk volna a valóságban is. A Bazsi csak azt mondogatta, hogy „tanárnő keljen fel.” Láttuk, ahogy a férje megpróbálja újraéleszteni, ahogy tárcsázza a mentőket. Az egész olyan volt, mintha nem is lenne igaz. Mi csak a képernyő mögött láttunk halált, filmeken meg játékokon, a képernyő mögötti halál pedig sosem igaz. Hittünk benne, hogy ez sem lesz az. A Zsuzska volt az első, aki lekapcsolta a kameráját és kilépett az óráról, aztán sorban mindannyian lehajtottuk a laptopok tetejét.

Állítólag kell majd egy pszichológus. Nem tudom, hogy kell-e, csak azt tudom, hogy sokáig szeretnék ott maradni a titkos virrasztáson az osztállyal.

 


Szépírói kurzus 2021/tavasz/4 - Pályi Ildikó verse

    A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A Líra kurzus hallgatója, Pályi Ildikó Janus Pannonius nyomán írt epigrammát, tökéletes disztichonokat, ráadásul nagyon is mai szókészlettel tudta kifejezni a "kertgondozás" jelentőségét. Egészen egyszerűen tökéletes verset hozott létre, mind tartalmilag, mind formailag. Külön öröm, hogy jelölte a verslábakat. Sokat tanulhatunk belőle. Nagyon gratulálok! 

Pályi Ildikó
 
Kertgondozás – Alapfok
 
Míg kertem tulajának slagja nem öntözi gyakran,
feslik a fűszövet és csak vegetál a virág.
Szétnéz, észleli, majd festői szavakkal itatja –
oldata sok feromont juttat a látszat alá.
Célt ér műsora lassan, mint kefe boglya hajakban.
Színpada táptalaján nyílik az orchideám.
 
  
=========================================================
 
Feladat: epigramma disztichonban
—  —  |  —  U  U |  —  —  |  —   U  U |  —  U  U |  —  —
—  U  U |  —  U  U |  —  |  —   U  U |  —  U  U |  —
 
  —   —  |  —  U  U |  —  —  |   —    U    U   |  —  U  U |    —    — 
Míg ker- |-tem tu -la |-já -nak | slag - ja nem | ön -tö -zi | gyak -ran
 
  —  U U |  —  U    U | — |   —  U   U  |  — U  U |  —
fes  -lik a | fű szö -vet | és | csak ve -ge | -tál a   vi | -rág
 
  —   —  |  —   U  U |   —   —  |  — U  U |   —   U  U |  —  —
Szét-néz, | ész -le -li,| majd fes | -tő -i sza | -vak -kal i | -tat -ja.
 
—   U   U |  —  U   U |      —  |  —  U  U |  —    U  U |  —
Ol -da -ta | sok fe -ro | -mont | jut -tat  a | lát -szat a | -lá.
 
 —  —  |  —   U   U |   —  —  |   —    U  U |   —    U   U |  —  —
Célt ér | mű -so -ra | las -san | mint ke -fe | bog -lya ha | -jak -ban.
 
—  U  U |  —  U  U |  —  |  —   U  U |  —  U  U |  —
Il-  la -ta |táp -ta -la |-ján |nyí  -lik az | or-chi-de|-ám

 

 


Szépírói kurzus 2021/tavasz/3 - Hajnal Éva verse

   A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A Líra kurzus hallgatója, Hajnal Éva azt a házi feladatot választotta, hogy Janus Pannonius nyomán epigrammát ír, disztichonokat, vagyis egy hexameter és egy pentameter sor váltakozik a versében. Feladat volt az is, hogy a nagy költőelődhöz hasonlóan a vers tematikájában szerelmi, illetve erotikus hangulatú legyen. Kiváló munka született!


Hajnal Éva:
 
Árad
 
Kételyek ágboga, tétova nász szava gyűrt lepedőnkön,
ám, ez az éjszaka más, bőrömön illatod ég.
Más ez az éjszaka, bőrömön illata, nyílik a kertem. 
Tűzliliom-teli kert, nárdusolaj, aloé.
Mozdulatodra a testemen ámulat, éj fuvolázgat,
zúdul örömmuzsikád, árad, elönt a gyönyör.