2021. március 16., kedd

Szépírói kurzus 2021/tavasz/16 - Papp Attila verse

     A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A  Líra kurzus hallgatója, Papp Attila azt a házi feladatot választotta, hogy saját formát teremt - arra biztattam a hallgatókat, alakítsanak ki olyan strófát, amelynek szabályait maguk határozzák meg. Papp Attila sajátos szerkezetű verse jól jellemzi versének mondandóját, tartalmát. Nagy gratuláció! 

/ papp attila /
/ metamorfózis-variációk /
 
tágabb értelemben el-
veszíti követhető-
ségét / gondoskodása
egy fa lombja és a ta-
laj tápláló ereje
közé tehető / felad-
ja mozgásigényét / a
fellazított részek a
délutáni fényben a
gravitáció áldo-
zatai lesznek / de az
ágak tömegében még
megbújik az élet / tá-
gabb értelemben elve-
szíti követhetősé-
gét / akár a halál fo-
gantatása után a
természet rendjének ki-
szolgáltatott test / hanyatt
a földön / csukott szemmel /
mohaborította be-
tegágyán kiterülve /