2024. március 23., szombat

Szépírói kurzus 2024/tavasz/8 - Kovács Marianna verse

  A Szépírói Műhely idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A  Líra kurzus hallgatója, Kovács Marianna azt a házi feladatot oldotta meg, hogy a Zsoltárok könyve ihletésére maga is zsoltárt írt. Az órán együtt értékeltük a munkáját, javaslatokat tettünk a versének átdolgozására. Igazi műhelymunka alakult ki, aki jelen volt az órán, tudja, milyen jó hangulatban javítgattuk az eredetileg is nagyon jó verset. Csak a jót lehet jobbá tenni, ez biztos. Nagyon gratulálok Mariannának ehhez a művéhez is.


Kovács Marianna

Miért, Uram?

 Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom;
 elsenyved a búbánat miatt szemem, lelkem, testem.
Zsoltárok könyve: 31:10

Mondd, Uram, hogy tehetted ezt?

Elvetted tőlem elsőszülöttemet.

Alig volt idősebb egyszülött fiadnál.

Fájdalmas halált adtál neki.

Elragadtad.

 

Nem így ismertelek, nem is ismertelek.

Hallottam, s elhittem, hogy igazságos a mi Urunk.

Az ég elsötétül fölöttem.

Ezt a csapást miért mérted rám,

Uram?

 

Úgy hanyatlom el, mint az árnyék.

Hozzád fordulok, Uram, segíts meg engem!

Fűves legelőkön nem nyugtatsz engem,

békességet nem találok erdőidben s olajfás

kertjeidben.

 

Budapest, 2024. 03. 22.