2023. február 24., péntek

Szépírói kurzus 2023/tavasz/ 3 - Szarvas Ferenc színpadi műve

  A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A  Dráma kurzus hallgatója, Szarvas Ferenc azt a házi feladatot választotta, hogy Beckett Godot-ra várva című klasszikus drámájához írt egy új befejezést. Kiváló munkáját örömmel közlöm. 

Szarvas Ferenc

 

HARMADIK FELVONÁS

Harmadnap, ugyanakkor, ugyanott.

A színpad bal felén, a kizöldült fán ül egy fehér szakállú, férfi, talpig érő, fehér muszlim (thobe) ruhában, a fején fehér fejkendő, (ghutra) fekete kötéllel rögzítve.

Vladimir és Estragon a nézőtér felől, együtt érkezik, gyűröttek mindketten, Vladimir sárgarépát ad Estragonnak. A színpad bal oldalán ülnek le, háttal a fának, hangos ropogtatással eszik a sárgarépát.

ESTRAGON (Leengedi a répát, maga elé néz) Ma sem fog eljönni.

VLADIMIR Mi itt vagyunk, és csak az számít. Eddig is elvoltunk nélküle, nem? Én még mindig boldog vagyok. Jó ez répa.

ESTRAGON És mi van, ha már volt, és elment?

VLADIMIR Nyolc óra előtt? Kizárt. Én egyszer elmentem egy hivatalba, és fél órát vártam az utcán, pontosan nyolckor nyitották ki az ajtót. Azt mondta a portás, hogy nyolc óra előtt nincs élet. (Felnéz, az eget kémleli) És most pont nyolc óra van.

ESTRAGON (Megfordul, feláll, a répával rámutat a fára) Mekkora madár.

VLADIMIR (Maga elé néz, úgy válaszol) Akkor te is az vagy.

ESTRAGON A fán. Ott ül. Madár.

VLADIMIR (Feláll, nézi a fát, közelebb lép) Az nem madár. Az egy ember. (Felkiált) Az Godot!

ESTRAGON (Fel- alá futkos, lelkesen kiabál) Godot, itt van, megjött, ugye mondtam, ez ő, Godot, én tudtam, én tudtam, hogy eljön!

Godot mozdulatlanul ül a fán, a közönség feje fölé néz a távolba. Vladimir és Estragon a fa alá állnak, megigazítják öltözéküket, és egymás szavába vágva beszélnek.

VLADIMIR Jó reggelt kívánok!

ESTRAGON Jó reggelt kívánok!

VLADIMIR Talán csak nem Godot úrhoz van szerencsénk?

ESTRAGON Ahhoz a bizonyos Godot úrhoz?

VLADIMIR Már vártuk.

ESTRAGON Nagyon vártuk.

VLADIMIR Már tegnap is.

ESTRAGON És tegnapelőtt is.

VLADIMIR És most itt van. Nagyon vártuk.

ESTRAGON Megjött. Nagyon vártuk.

 

Csend, Godot még mindig a távolba mered. Vladimir és Estragon értetlenül egymásra néz, aztán megint Godotra.

GODOT (Rezzenéstelen arccal) Miért?

VLADIMIR (Értetlenül) Mit miért?

ESTRAGON Mit miért?

VLADIMIR (Homlokára csap) Ja, értem, miért vártuk? (Estragonhoz fordul) Gogo, azt kérdezte, miért vártuk?

ESTRAGON Mert megbeszéltük, hogy itt találkozunk. Pont itt, a fánál. (Godotra néz, gyanakodva) De önnek ezt tudnia kell.

VLADIMIR (Gyanakodva) Már ha tényleg ön Godot.

GODOT (Szünet, kivár, ránéz Vladimirre, aztán Estragonra, ki a közönség fölé) Én vagyok.

ESTRAGON (Lelkesen) Látod, én tudtam, ő az, Didi, ki más lenne, más nem tudhatta, hogy a fánál volt megbeszélve, és látod, megjött.

VLADIMIR (Gyanakodva félrehúzza Estragont) Már akkor itt volt, mikor mi ideértünk.

ESTRAGON (Elgondolkodik) Tényleg. Gyanús. (Godot felé fordul) Ha nem veszi tolakodásnak, tisztelt Godot úr, ön mikor érkezett?

GODOT (Rezzenéstelen arccal) Egyszercsak hirtelen.

VLADIMIR (Összefonja a karját a mellén, és mint egy rendőr, kérdez) Pontosabban? Lehetséges, hogy ön már nyolc óra előtt itt volt?

GODOT Igen.

VLADIMIR (Gúnyosan felnevet) Az kizárt, uram. Nyolc óra előtt nincs élet. Tapasztalatból tudom. (Estragonnak súgja) Hazudik.

ESTRAGON Akkor elárulná, uram, hogy mióta van itt?

GODOT Kezdettől fogva.

VLADIMIR Úgy érti, hogy tegnap is, és tegnapelőtt is itt volt? Itt, a fán?

GODOT Igen.

ESTRAGON És akkor mi miért nem láttuk?

VLADIMIR Igen, mi miért nem láttuk?

GODOT Mert a láthatóságom nem volt beállítva.

ESTRAGON Hallod ezt, Didi, azt állítja, hogy láthatatlan volt eddig. (Godothoz közelebb lép) Akkor ön, ha itt volt, mindent látott, és hallott, tegnap is, és tegnapelőtt is?

GODOT Igen.

ESTRAGON Didi, mondj már valamit, te ezt elhiszed?

VLADIMIR (Godothoz) Elárulná, uram, hogy miért volt eddig láthatatlan, és miért nem jött le fáról? Miért hagyta, hogy két napig várjuk fölöslegesen?

GODOT Mert itt volt Pozzo és Lucky. Segítenem kellett nekik. Sok dolgom volt.

VLADIMIR Sok dolgom? Mégis, mit ért ez alatt?

GODOT Éjszakát csináltam, fát zöldítettem, megvakítottam, megváltottam, soroljam még?

ESTRAGON És tényleg, miért nem jött le közénk?

GODOT Mert lent büdös volt. Pozzo folyamatosan fingorászott.

Vladimir belekarol Estragonba, félrevonja jobb szélre.

VLADIMIR Te mit gondolsz? Őt várjuk?

ESTRAGON Kizárt. Nem tudta megmondani, hogy miért várjuk.

VLADIMIR Azt mi sem.

ESTRAGON De neki tudnia kellene. Az igazi Godot erre tudja a választ.

VLADIMIR Akkor ez egy álgodot.

ESTRAGON Szemét csaló.

VLADIMIR Büntessük meg. Gyújtsuk fel a fát. Van gyufád?

ESTRAGON Mióta idejárunk, nem dohányzom.

VLADIMIR Francba. Akkor menjünk. Holnap, ugyanitt?

ESTRAGON Holnap.

 

Jobbra, a nézőtér mellett el, amerről jöttek.

 

Függöny