2023. február 25., szombat

Szépírói kurzus 2023/tavasz/5 - Csatlós Fruzsina novellája

 A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A  Próza kurzus hallgatója, Csatlós Fruzsina, azt a házi feladatot választotta, hogy Daniel Keyes Virágot Algernonnak című regénye nyomán egy viszonylag egyszerű, tanulatlan, kissé naiv lány "telefonbeszélgetését" írja meg. Szeretem ezt az írást, hitelesnek tartom. Köszönöm a szerzőnek.  


Csatlós Fruzsina:

Valaki más

 Akkor most felhívom. Melyik gomb is? Na, megvan. Kíváncsi vagyok, felveszik-e ezek.

Halló! Én egy gyerek miatt telefonálok.

Én.

Ja, hogy, hogy hívnak? Evelin vagyok. Szóval én egy srác miatt telefonálok, mer én nagyon szeretem őt, de ő meg nem foglalkozik énvelem, oszt most nem tudom mit csinájjak.

Most mér akarja letenni? Ne csinálja már!

Ne tegye már le! Én egy fiú miatt telefonálok, és nem tudom, mit tudok most csinálni. Beszéljen már velem! Ne rakja le! Halló! Itt van még?

Nem, nem kell rendőr, meg mentő se.

Ne tegye le! Én csak azt akarom tudni, hogy mostan mit csinájjak, mer nagyon el vagyok keseredve, mer ő nem szeret engemet. Nem is beszél már velem, pedig minden nap megyek a házukhoz, oszt már az annyával is beszéltem, de rám se nézett azóta se. Én mán annyira el vagyok keseredve, hogy nem tudom, mit csináljak. Halló! Itt van még? Mér csinájják ezt velem?

Mi az, hogy szabálysértés? Ez a segélyező szám, nem? Mondta az Edit néni az iskolába, hogy ha segítség kell, ezt kell hívni, meg hogy benne is van a telefonban. Én már annyira el vagyok keseredve.

Most meg mi ez a zene? Mi történik?

Halló! Ki az? Én a segélyezőt hívtam.

Mi az, hogy lelki segély?

Már mondtam. Én egy gyerek miatt telefonálok, mer nem foglalkozik velem, és én már annyira el vagyok keseredve, hogy nem tudom, hogy mit is csinájjak. Oszt tiszta vagyok én, megmosom én a bulámat is minden nagyvécézés után. Meg minden nap elmegyek a házukhoz is, meg mán az annyával is beszéltem, de még mindig nem beszél velem.

Megmondtam-e neki is, hogy szeretem? Hát mondtam a testvérjének is. De az meg azt mondja, hogy én buta meg csúnya vagyok, oszt azér nem kellek a Józsinak. Pedig én szakmunkásba járok, meg gyakorlatra is járok. De én mán arra is gondoltam, hogy a vonat elé megyek, mer a múltkor is vittem neki maradék süteményt a gyakorlatról, de ki se jött hozzám.

Mit mond az én családom? Hát az apám nem tud semmit, mer agyon is verne, de anyám meg mondta, hogy keressek már valaki mást, mer mindig esz a fene miatta, meg nagyon boldogtalan vagyok. Oszt ki lehetne más? A Joci az iszik, a Pisti meg az előző barátnőjét is verte, a Csabinak meg olyan fura a válla. A többiek meg mind kicsik a telepen.

Mér nem keresek valaki mást az iskolába? Mer, hogy tudnánk találkozni, ha nem itt lakik? Meg mer csúnya és buta vagyok, oszt úgy sem kellenék ott se senkinek, ha a Józsi sem áll velem szóba, pedig ő még itt is van helyben.

Ki mondta, hogy csúnya vagyok. Hát a Józsi is. Mer nincs olyan szőrös kabátom, meg olyan magas cipőm, mint a Bettinek, meg nincs befestve a hajam se, mer apám nem engedi. Meg nem bírom a focisták nevét se megjegyezni.

A jegyeim? Hát, amit a suliban kapunk az olyan hármas.

Igen. Igen a gyakorlatot nagyon szeretem.

Igen cukrász.

De nem, mer én buta vagyok, azér nem is beszél velem a Józsi. Ő mondta meg a testvérje. Meg mikor náluk voltam az annya is mondta, milyen csúnya vagyok, meg hogy minek ez a hosszú haj.

Most miér mondja, hogy hagyjam a Józsit? Nem is ismeri.

De igen, igaz nem beszél velem.

Igen, azt mondta, hogy buta vagyok, meg csúnya.

Nem, az anyukám, meg a testvéreim szerint nem.

Nem, a tanárnő is azt mondta, hogy szépen dolgozom.

De én szeretem a Józsit. Már első óta, mer minden lány szerette, mer olyan erős volt.

Igen azóta is.

Nem, nem tudom, hogy szereti-e. Meg azt sem, nem beszéltünk ilyenekről sosem.

Nem, nem volt kedves, mer hát én buta vagyok meg csúnya. Mindig csúfolt is miatta.

Most ezt miér mondja? Mi az, hogy értékes?

Igen, a múltkor megmentettem egy kiskutyát is, mer kínozták a gyerekek a telepen.

Igen, segítek anyának, meg a testvéreimnek.

Hogy találhatnék én valaki mást? Én a Józsit…

Hogy lehetnék én valaki más? Én Evelin vagyok. Meg én buta vagyok és csúnya vagyok.

De most akkor mit csináljak?

Ne menjek a Józsiékhoz két hétig legalább, meg beszélgessek a gyakorlaton azokkal, akik ott vannak, meg este tanuljak meg legyek otthon. Ne mondjam, hogy buta, meg csúnya vagyok. Gondoljak a kiskutyára. Jó. És keressek valaki mást.

Halló! Itt van még?

Lemerült.


Szépírói kurzus 2023/tavasz/4 - Mile Judit novellája

   A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A  Próza kurzus hallgatója, Mile Judit, azt a házi feladatot választotta, hogy Daniel Keyes Virágot Algernonnak című regénye nyomán egy mentális problémával küzdő hajléktalan monológját írta meg. Örömmel közlöm a nagyszerű munkát. 

 

Mile Judit

 Kúcs

 Én is zsép házba lakóm úgymin a gaz dagok. Mitszámit az hoyg nem az enyim. Elfoglatam egy lépscö zugot oszt kész. Csak ézsre ne vegyik. Amúgymeg nem jo ha szép a ház mer akó gazdagók laknak bene. Az mind irígy. Uty félek hoyg mek taálnak mint miko apám szija elöl kelet buni. Apám csak akor vert mikó ívot. Én nem tehetek rula hogy minbig részeges vót. Szerete ini a piát. Én is mekostotam.  Oszt nem vót jó. It legaláb Nem vernek. Csak meg ne talájanak. Meg az is johógy meleg van. Én mindíg fásztam. Meg éhes is vagyok mindíg. Kikéne meni az ucára kaját kukázni. Fűrödni is kéne mán. Büzlős vagyok. De micsinájak amig a melegedöbe fűrődtem a múkor valamék rohadék elvite a cipömet. Rohagyon meg.  Meg nem is merek kimeni mer ide viszanem tok jöni. Csak kéne egy ojan ház amihez kúcsom is van. Jó vóna egy kúcs ami minden zárt kinyit. na nemakarok én lopni azér megvernek.Meg félek a redöröktöl is. Csak ne verjenmeg senkise engemet. Anyi verekedést látam mán én hogy elég vót mán ere az életembe. Anyut is a jolit is sanyikát is megszokta verni apám. Az fura vót fájt töle a hasamba valami. pedig akó nem is engem ütüt. Mán mindeniünket is elzavart a háztul. Nem mondom én senkinekse ucse érdekli senkitse. Jó it egyedúl a melegbe. Eni is kéne. A sarokba pisálok meg mást is. Há micsinájak kin hideg van. Én mindig aszt szeretem amiból keves vót nekük a meleget meg a kaját. meg a nyúgodságot. It naon jó mer meleg van és békébe hadgynak. Nem szeretem a lakokat a házba. Ha észre vesnek elakarnak maj zavarni. Ha lene kúcsom ugy csiálnék mintha elmenék, oszt késób viszajövök. Csak kéne egy kúcs, csak olan lépscőházi. Aszt se szeretem ha lakok mászkának it a lépscön. Fáj a hasam töle úgy mikó apámtol féltem. Nekem má mindig fáj a hasam.  Vagy félek vagy éhes vaygok. Ha lene egy kúcsom a házhoz nemis fájna töbé. De ninsc és most meg jön valaki. A francba bitos egy lako. Sose életembe nem vótam okos pegid ha nem kisegitóbe jártam vóna mos tudnám mi kel csiálni. Ojan bajság vana én fejembe hoyg mek zavarognak a betük bene miko irni kel. Mondani se zseretek semit. Deha rendes iskoláda jártam vona lene munkám meg pézem meg kúcsom it valamék lakásho. Huha egy lako. nem nézek rá. Én nem nezek senki zsemébe bele. Apámtol azé minbig kikaptam. meg másoktó is. Aszt mongya a lako hogy menjek el.Kérdeném hoyg hova de nem merem. Aszt is mongya hogy büdös vagyok mek ösze piszkositok a házba. Utálom mer igaza van. Könyü neki lácik rajta hogy nem tugya mijen az élet tul tiszta nemvót ez éhes sose életébe.Nem szolalok én hozá mer félek pofonvág. Kaptam ecer egy csikos szaytrot valakitö aba teszem a dógaim. Nem sok minbenem van nekem. Más lakoktol mán kaptam pofont sokat. Na meygek inen is. Mán anak is örülök hogy nem ver meg ez a lako. De azér szomoru is vagyok mer ez megin egy ojan ház amiból elkel meni. Nemértem hogy lehetnék ojan min ez a lako. aszt sem értem hogy nem vaygok ojan mint egy bármijen lako. Aszt se tudom mikó találok egy másik házat ahó megbuhatok. Mos mehetek a higedbe az ucára. A szálot utálom oda nem metyek. ot megvernek. A lako jön velem az ajtoig. Nem akarja hogy viszamenyek. Kin natyon hideg van. Nekem meg ninsc kúcsom csak hasfájásom van.