2023. március 22., szerda

Szépírói kurzus 2023/tavasz/13 - Szarvas Ferenc novellája

  A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A  Próza-Dráma kurzus hallgatója, Szarvas Ferenc azt a házi feladatot választotta, hogy Kafka híres elbeszélése alapján egy új "átváltozást" írt meg. Gratulálok, kiváló munka. 


Szarvas Ferenc

A temetés délutánján


Lili délután négy órakor ért haza a temetésről. Pontosabban nem haza, hanem az anyjához. Már tíz éve külön élt, de még mindig úgy gondolt a szülői házra, hogy az a haza. Így is mondta, hazamegyek anyáékhoz, és ha a saját lakásáról beszélt, akkor azt mondta, felmegyek a lakásba.

Nem sírt. Miért nem sírt? Igen, a xanax. Biztos amiatt. Nem is emlékezett az útra, lehet, hogy piros lámpákon is áthajtott, az utolsó tiszta kép az apja, Tót János koporsója volt a ravatalon. Halványan még megvolt, hogy a sírnál egyedül fogadta a részvétnyilvánításokat, mert az anyja ott hagyta a szertartást, korábban elindult, hazavitette magát taxival, lefeküdt aludni. Azt mondta, rosszul lett, kimerült, neki már teher volt az egész, ő már régen elbúcsúzott az urától. Pont egy éve. Akkor mondta el az orvos, hogy a férje visszafordíthatatlan betegséggel küzd, akkor adta be egy ápolási otthonba. Nem látogatta, lemondott róla, úgyis meghal. Az otthonban pont egy évig ápolták, Tót Jánosné addig szorgalmasan gyászolta.

Amikor Lili benyitott az elsötétített hálószobába, és bevilágított a telefonjával, nem látta az anyját, csak egy varjút, ami az ágy közepén gubbasztott. Furcsa háziállat, gondolta, de már nem lepődött meg, biztos a jósnő sózta rá az anyjára. Az a büdös banya mindenféle varázsszert megvetet vele. Visszacsukta az ajtót, és kiment a teraszra, hogy rágyújtson.

Az ajtócsapódásra Tót Jánosné fölriadt. Nehezen tért magához, mint amikor rémálomból ébred az alvó, és még nem biztos abban, hogy ez az álom folytatása, vagy a valóság. Most például azt álmodta, hogy varjúvá változott, és amikor egy pillanatra kinyitotta a szemét, akkor látta is a fekete lábát és tollát, - de ez csak álom, gondolta, visszacsukta a szemét, és aztán újra kinyitotta. Ahogy lassan kezdett magához térni, furcsa dolgokat észlelt magán, amire nem talált magyarázatot. Azt például, hogy a látása éles lett. A leengedett redőny miatt sötét volt a szobában, de ennek ellenére Tót Jánosné tökéletesen látott minden apró részletet, például a legyet a lámpaernyőn. Lehet, hogy még mindig alszik, nem ébredt fel, és ez egy álom az álomban? A hangok is felerősödtek. Hallotta a légy szárnyának a zizegését, és hogy Lili a teraszról telefonál. Arról beszélt valakivel, hogy az anyja nincs itthon, és már olyan bolond, hogy varjút tart a hálószobában, de nem ám ketrecben, hanem szabadon.

Ettől a mondattól Tót Jánosné elméjén átvillant a gondolat, hogy ez bizony a valóság, és a hálószobában tartott madár ő maga. Aztán arra gondolt, hogy ez biztosan poszttraumás stressz, vagy sokk, vagy nyugatót csempészett valaki a poharába, vagy kábítószert, hallott ő már ilyet, diszkódrog.

Tükör, hol a tükör, meg kell néznem magam, a tükör nem hazudik, akkor majd fogom látni, hogy nem vagyok varjú, jutott eszébe, és elindult az ágyon, lassan, apró léptekkel, a két szárnyával a takaróra támaszkodva, mert a kis, vékony lábakkal nehezére esett a járás.

Az ágy szélére állt, kitárta a szárnyait, hogy levitorlázzon a földre, elrugaszkodott, és csillapítás nélkül, tompa puffanással landolt a parkettán, a bal lábát maga alá gyűrve. Felüvöltött a fájdalomtól, de a hang, ami kijött, nem az ő hangja volt, károgás volt az, rekedt, mélyről jövő, karcos hang. A csőre berezonált, és mint egy erősítő, tovább gerjesztette a hangot, és a következő hang, amit már ijedtében mondott ki, ugyanolyan hangos károgás volt, és az azt követő is.

Aztán meglátta. Ott volt az állótükörben. Egy hatalmas vetési varjú, a fekete szárnya oldalra kitárva, a feje hátracsapva, a szeme kigúvadva az erőlködéstől, és károgott.

Hallotta, hogy Lili elindul befelé a teraszról, és azt mondja, rohadt dög, aztán benyit a szobába, felkapcsolja a villanyt, érezte a tollaival a levegő mozgását, és látta, hogy seprű van a kezében, és azt is, hogy felemeli a magasba, és lecsap. Tót Jánosné meg sem próbálta meggyőzni a lányát, hogy ő nem varjú, hanem az anyja, jobbnak látta, ha menekül a szobából. A szárnyával csapkodott, de képtelen volt a felemelkedésre, sosem repült, még álmában sem, így szárnyverdesve, károgva kisántikált a nyitva hagyott szobaajtón keresztül, ki az előszobába, aztán az udvarra. El kell bújni, így nem láthatja őt a falu népe, mit gondolnának róla, nem telt le a két év gyászidő, ha valaki meglátja, elpletykálja, hogy nem gyászol. Hogy megy így piacra, vagy templomba, nyugdíjasklubba sem tud beülni, meg fogják szólni. Sosem értette meg őt senki, még a lánya sem. Már azért is kikezdték a rossz nyelvek, mert nem ápolta az utolsó évben a magatehetetlen férjét, de az vesse rá az első követ, aki negyven év szeretetlenség után rá tud nézni az urára undor és köpködés nélkül, és nem ragadja meg az első alkalmat, hogy bosszút álljon azon a férfin, aki az érzéketlenségével, és értetlenségével annyiszor megsebezte őt. Most megint ugyanazt a tehetetlenséget érezte, mint amikor a férjével vitázott, és rendre alulmaradt, kudarcot vallott, és akkor eszébe jutott, kihez mehet tanácsért. Tót Jánosné életében a jósnő volt az egyetlen, aki segíteni tudott, mindig hozzá menekült férje féktelen haragja elől, varázsszerért, amivel lecsillapíthatta az ura kirohanásait.

Egy óra alatt sántikált el a jósnőhöz, már sötétedett, mire odaért. A kapu és a ház ajtaja nyitva volt. Tót Jánosné bevonszolta magát a szobába. A jósnő a varázsgömbje felé görnyedve, mozdulatlanul ült a földön. Jöjjön csak Tótné, üljön le, mondta, anélkül, hogy felnézett volna. Nem kell aggódni, ez is a maga létezésének az egyik formája, és jól tette, hogy eljött, mert láthatja, felborult a világ rendje, helyre kell hozni, fogjunk is hozzá.

Belenézett a gömbbe, kántált valami, és azt mondta, történjék ezzel a nővel az, ami a világ számára a legjobb.

A világ erői megmozdultak, és Tót Jánosné, aki most varjú formában volt jelen a jósnő szobájában, lassan elkezdett halványodni, aztán áttetszővé válni, és végleg eltűnt e világról, semmilyen nyomot sem hagyva maga után.


Szépírói kurzus 2023/tavasz/12 - Sipeki Zsófi versei

 A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A  Líra kurzus hallgatója, Sipeki Zsófi azt a házi feladatot választotta, hogy Petri György, valamint Gregory Corso ismert művei alapján ír szabadverseket. Nagyszerű munkák, örömmel közlöm mindkettőt. 

Sipeki Zsófi

Hagyj egyedül

(Petri György: K. M. szerelmes éneke alapján)

Nem vagyok szerelmes és
nem is leszek, főleg nem egy
ilyen irritáló részeges csávóba,
aki minden éjjel felhív, mert
neki fontos hogy itt legyek
a mostban, mindenkor (most is).
Azt mondta, hogy szeret, de
kikapcsolom a telefonom,
mert én törékeny vagyok;
mint az ölelés az éjben,
ami megszakad a térben,
elveszik a jelenben
és megcsillan holnap
a reggeli fényben,
de a kurva anyádat,
mert most is keresel,
takarodj a picsába,
hagyj békén a francba,
csak aludni szeretnék,
meg éjjel írni kicsit
miközben szenvedek
picit a nyomoromban
egyedül a nappaliban
a laptopom előtt és
magabiztosan létezem
itt a háromdimenziós
létben, ami lassan már
négydimenziós lesz, mert
ez a gennyláda szararcú
hozzáadott egy értéket,
ami értéktelent jelent,
nem értem az ilyeneket.

Hallgatom a Beatlest és
megzavar a gondolat
az Eleanor Rigby közben,
hogy én nem vagyok
életképes és nem is leszek
soha többet,
mert már régóta
csak mást szeretek,
de ő nem tudja ezt,
(most is) csak
rágondolok,
basszameg, szeretem.


Még nem jegyeztek el

(Gregory Corso: Házasság c. verse alapján)

Még nem jegyeztek
el. Még nem kértek
meg. Aki már
házas, megkért
engem a maga módján.
Nem térdelt le,
csak megkérdezte
a nevemet, aztán
az érdekelte, hogy
én mit szeretek és
mikor érek rá, most,
éjszaka, ébren vagyunk,
mind a ketten,
romantikus lesz, az éjjel
megkérik majd a
kezemet, de tényleg,
Részegen a holdfényben,
sörrel a kézben,
idegenek tapossák szét
a poharakat a kertben,
de még mindig csak ketten
vagyunk a diszkófényben.
Amikor házas leszek,
én is majd hiszek az
ígéretben, amit ilyenkor
elszavalunk, azért mert,
ilyenkor ezt illik.
Kéz a kézben vagyunk,
én és a házasélet,
összetartozunk, tényleg.