2023. április 30., vasárnap

Szépírói kurzus 2023/tavasz/20 - Szesztai Zsuzsa verse

 A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A  Líra kurzus hallgatója, Szesztai Zsuzsa azt a feladatot választotta, hogy a szavak variációival teremt izgalmas hangzást, új jelentésű sorokat, sajátos hangulatokat. Nagyon jó munka, gratulálok! 


Szesztai Zsuzsa:
 
neveket rajzol
 
neveket rajzol a szél a homokba
sárga fövenyen karcsú a nyár szalad
homokba hordja a szél a nevedet
fövenyen szalad a nyár karcsú sárga
 
almafa virágát szanaszét szórja
földig hajol a lombja felhőtlen ág
szanaszét virágát szórja az alma
hajol az ág lombja felhőtlen földig
 
rajzol a szél homokba a nevedet
felhőtlen ág szalad a sárga földig
szanaszét szórja a lombja virágát
fövenyen szalad a szél a homokba
 
2023. április 24.


Szépírói kurzus 2023/tavasz/19 - Tálos Kata verse

  A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A  Líra kurzus hallgatója, Tálos Kata azt a feladatot választotta, hogy szerepverset ír. A vers egy hajléktalan nevében íródott, és olyan jól sikerült, hogy valóban megjelenhetne az utcán élők nagyon is színvonalas lapjában, a Fedél nélkül című kiadványban. Gratulálok! 


Tálos Kata
A nincs szava
 
(Petőcz András – Egy hajléktalan vallomása c. verse nyomán)
 
Csak én vagyok, meg a világ
s köztünk egy szakadék,
a van és a nincs között
ott tátong a szakadatlan ég.
 
Voltam én már jöttment,
de most csak jövök-megyek,
koldusbottal vagy bot nélkül,
tanúim a völgyek meg a hegyek.
 
Jobb sorsból jöttem,
jobb sorsra is való vagyok,
ha nem lenne a nincs szava,
az húz a semmibe, s a sörben a habok.
 
Beléjük nézek,
s belefeledkezem bánatomba,
az élet valaha szép volt,
ma én vagyok a kitaszítottak szobra.
 
Az asztalról csak leeső morzsák
vagy aprópénz jut nekem.
Mire elég ez? Enni nem.
Hát akkor inkább eliszom az eszem!
 
Az élet farvizén evezek
mellőzötten, jogfosztottan,
hát van még kinek az életem
egy petákot is ér – vagy feladjam?
 
Fekszem a kapualjban,
s mindenki átlép rajtam
azt sem veszik észre, ha fáj,
de azt sem, ha meghaltam...
 
2023. 04. 24.
 

 


Szépírói kurzus 2023/tavasz/18 - Nagy Tímea verse

 A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A  Líra kurzus hallgatója, Nagy Tímea azt a feladatot választotta, hogy variációkat ír, ahogy azt nagy klasszikusok, például Weöres Sándor is megtette. Nagyon jól sikerült munka, Weöres is szeretné.


Nagy Tímea
Sorok másként
 
De a porcelán emlékezete
másként működik,
ami a felejtésből visszatér,
a hangját megtalálni jön.*
 
Az emlékezet porcelánja
működhet felejtésből,
de másként jön,
ki hangjáért tér vissza.
 
Elfelejti a porcelán
ami máshogy működik,
megtalálja hangját,
kinek emlékezete visszatér.
 
A felejtés működése
a visszatérő emlékezet,
másként jön, de megtalálja
a porcelán hangja.
 
Működik a hang
ha a porcelán emlékezik,
másként tér vissza,
ami megtalálja a felejtést.
 
Ha a hangok porcelánja
elfelejt visszatérni,
az emlékezet megtalálja,
ami másként működik.
 
Hangból jön a másként,
visszatér, mint a porcelán
az emlékezet működik,
de a felejtés megtalál.
 
De ami a felejtésből visszatér,
másként működik,
porcelán és emlékezet
hangját megtalálni jön.
 
A porcelán és a felejtés
megtalál, ha működik,
de másként tér vissza a hang,
ha emlékezik.
 
*Sorok Ughy Szabina Csehszlovákia és Louise Glück A vad nőszirom című verséből (Gerevich András fordításában).

 


Szépírói kurzus 2023/tavasz/17 - Sipeki Zsófi verse

 A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A  Líra kurzus hallgatója, Sipeki Zsófi a variáció elvét alkalmazta új versében. Variál és ismétel, és ezzel zeneiévé teszi a szöveget. "Nem beszél semmiről", és mégis mond valamit. Sikeres munka, nagy örömmel közlöm.


Sipeki Zsófi

 

Semmi se van

apró szöszök pihennek meg a monitoron
miközben nem csinálnak semmit sem. én sem.

elzsibbadt a lábam, pedig az se csinált semmit.
ma különösebben tényleg nem csinált semmit.

pedig azt, amit szokott, ma is nagyon jól csinálta.
dolgozott, mint én. csak a lábam nélkül én hiába.

a semmi se, az mindig van. van, amikor semmi se.
apró szöszök pihennek meg a monitoron. ez minden.