2021. május 11., kedd

Szépírói kurzus 2021/tavasz/42 - Megyeri Ágnes novellája

 A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A Próza kurzus hallgatója, Megyeri Ágnes nagyon mai elbeszélést írt. Különleges munka. Örömmel közlöm. Megyeri Ágnes

 Halványzöld villanások

  

A nő a fürdőszobában állt. A tükör feletti lámpa éles fénnyel világította meg arcát, szanaszét meredő hajából egy tincs szeme elé hullt. Fáradt mozdulattal tűrte füle mögé. Elnyomott egy ásítást, fejét jobbra-balra forgatta, úgy nézte magát, majd vágott egy fintort tükörképére és megnyitotta a csapot. Néhány másodpercig folyatta a vizet, aztán összeillesztette két kezét, megtöltötte vízzel és arcába locsolta. Felnézett, álláról vízcseppek hulltak alá, haja nedvesen tapadt homlokára. Elzárta a csapot, megtörölte arcát és kezét, majd lábujjhegyen az ajtóhoz settenkedett, résnyire nyitotta és néhány másodpercig hallgatózott. Teljes csend honolt a lakásban. Visszalépett és kihúzta a mosdó melletti fiókot. Félretolta a hajszárítót, üvegcséket, hátranyúlt és egy tenyérnyi méretű dobozt vett elő. Felnyitotta a tetejét, elővette a benne lévő készüléket, bekapcsolta, majd néhány gombnyomás után hozzáérintette csuklóját. A készülék csippant egyet, a nő csuklóján zöld fény villant a bőre alatt. Gyors mozdulatokkal visszacsomagolta a készüléket, elrejtette és halkan becsukta a fiókot. Felnézett és a tükörben figyelte, mi történik. Szerette nézni. Pár másodperc telt el, amikor megindult a változás. Vonásai meglágyultak, a szeme alatti táskák enyhültek, pillantása gyengéddé vált, ajkán kedves félmosoly jelent meg. Elégedetten kapta magára köntösét és kisietett a konyhába. Halkan dudorászott, miközben feltette forrni a tejet a kakaóhoz, szelte a friss kenyeret, zöldséget, sajtot. Ízlésesen elrendezte az asztalon a két terítéket, majd a kedves félmosollyal arcán a hálószobák felé indult. Benyitott mindkettőbe és csilingelő hangon kívánt hangosan jó reggelt. Nemsokára egy szemeit álmosan dörzsölő kisfiú és egy ásítozó férfi jelent meg a két szobából, gondolkodás nélkül a konyha felé vették az irányt, ahol a nő el nem múló mosollyal várta őket.

– Kedveseim, gyertek, kész a reggeli – duruzsolta nekik és egy-egy pohár frissen facsart narancslét tett eléjük az asztalra. A pultnak dőlve elégedetten figyelte, ahogy a férfi és a kisfú jóízűen falatozik. Arca gyengéd volt, időnként megcirógatta a kisfiú haját, megsimogatta a férfi vállát. A reggeli végeztével gyakorlott mozdulatokkal rendet tett a konyhában, majd szaladt a bejárathoz, hogy egy-egy meleg öleléssel engedje útra őket. Hosszasan integetett nekik az ajtóból, arcán a le nem fagyó mosollyal.

Amint a férfi és a kisfiú eltűntek a sarkon, a nő bezárta az ajtót és a fürdőszobába sietett. Előhúzta rejtekhelyéről a készüléket és néhány gombnyomás után ismét hozzáérintette csuklóját. A zöld fény felvillant bőre alatt, majd arca újra változni kezdett. A lágy mosoly eltűnt, vonásai megkeményedtek, orra mellett kemény ránc jelent meg mindkét oldalon. Ajka összepréselődött, szeme összeszűkült, szemöldökei szigorúan összevonódtak. A nő elégedett pillantást vetett tükörképére, majd a fürdőszobából a hálószobába lépett és öltözködni kezdett. Egyenes szabású ing, élére vasalt nadrág, fekete blézer. Haját erős mozdulatokkal átfésülte és tarkóján szorosan összefogta. Magassarkú cipőbe lépett, az íróasztalán lecsukta laptopját, aktatáskájába csúsztatta, majd határozott léptekkel a bejárati ajtóhoz ment. Bezárta maga mögött, a kocsihoz sétált és egy erős gázfröccsel elhajtott a ház elől.

Sötétedett már, mikor a nő hazaérkezett. Magassarkúját lerúgta és egyből a fürdőszobába sietett. Néhány gombnyomás, csippanás, átderengő zöld fény a csuklóján és arckifejezése már fel is vette a reggeli kedves mosolyt. Kitartott ez az állapot egész estig. Mikor egy utolsó puszit lehelt a kisfiú homlokára és halkan behúzta maga mögött a gyerekszoba ajtaját, megint a fürdőszoba felé vette az irányt. Előtte még gyors pillantást vetett a nappaliban ülő férjére, aki teljesen elmerült telefonjában. A nő besurrant a fürdőbe és megismételte a szokásos műveletet. Most másfajta változás vette kezdetét. Az angyali mosoly eltűnt, arca kipirult, szeme csillogott, ajkai érzékien szétnyíltak. Haját kibontotta, háta közepét verdeső tincsei mintha hullámosabbá és erősebbé váltak volna. Mellei megfeszültek, teltté váltak, és már érezte is a jóleső bizsergést ölében. Csak erre várt. Ruháit ledobta, beállt a zuhany alá, gyors mozdulatokkal felfrissítette magát, megszárítkozott, majd az egyik fiókból előkapott egy csipkés, vékony pántos hálóinget és felvette. Elégedett pillantást vetett magára a tükörben, haját hátradobta és kecsesen, lábujjhegyen a nappaliba sétált. Félretolta a férfi telefont tartó kezét, aki meglepetten felnézett rá, majd mosolyogva hagyta, hogy a nő az ölébe üljön és szenvedélyesen megcsókolja.

 Másnap reggel a nő újból a fürdőszobában állt a tükör előtt. Arca fakó volt, tekintete tompa, élettelen. Kapkodva keresgélt a fiókban, mire megtalálta a készüléket. Bekapcsolta, benyomta a megfelelő gombokat és hozzáérintette csuklóját. A várt csippanás és felvillanó zöld fény ezúttal azonban elmaradt. Kétségbeesetten nyomkodta újra és újra, de semmi. Nem csippant és nem villant a bőre alatt a fény. Elöntötte a pánik. Most mi lesz? Hogy fogja végigcsinálni a napot? Mélyeket lélegzett, majd száját összeszorítva dacosan a tükörbe nézett. Nincsen semmi baj, mantrázta magában. Meg tudod csinálni. Szedd össze magad. Kapkodva arcot mosott, majd erőlködve tükörképére mosolygott. Nem hasonlított a szokásos reggeli mosolyára, de jobb híján ezzel az arcán lépett ki a fürdőszobából.

Az álmos kisfiú és a még álmosabb férj semmit nem vett észre. Nem látták az erőltetett mosolyt, a reggeli ugyanolyan volt, mint máskor, a kávé forró, a zsemle puha és omlós. A nő többnyire a pult felé fordult, talán csak a szokásosnál mélyebb levegővételei tűnhettek volna fel családjának. De egyikük sem tette szóvá. Amikor végre elköszönt tőlük az ajtóban és hosszas integetés után elfordultak a sarkon, a nő egyenesen a fürdőszobába rohant. Kétségbeesetten kotorta elő a készüléket, csippantotta a csuklóját, magában imádkozott, hogy működjön végre, de semmi. A készülék néma volt. Remegő kézzel tolta vissza a fiók hátuljába, majd kapkodó mozdulatokkal felöltözött. Arca megfeszült, szája mellett sötét vonallá erősödött a ránc. Valahogy túl kell élni ezt a napot, gondolta magában, miközben felkapta laptopját, és kiviharzott a lakásból.

Hazatérve megint megpróbálkozott a készülékkel, ám az továbbra sem működött. Minden erejét megfeszítve leült tanulni a kisfiúval, majd vacsorát készített és a rátörő pánik elől végtelen takarításba menekült.

Eljött az este, a kisfú már aludt, a nő pedig teljes kétségbeesésben bámulta szürke arcképét a tükörben. Nem is emlékezett rá, mikor kellett magától végigcsinálnia egy napot utoljára, teljesen leszívta energiáját az eltelt tizenkét óra. És most jön a legnehezebb része. Remegő kézzel nyúlt a szemspirálhoz, de keze megrándult és fekete csíkot húzott a szeme alá. Épp arclemosó után kutatott a fiókban, amikor nyílt az ajtó mögötte. A férfi lépett be. A nő megdermedt, nem mert megfordulni. Nem láthatja így... Nem láthatja meg fáradtan, kócosan, nyúzott arccal, mert akkor mindennek vége. A házasságának legalábbis biztosan. Fejét lehajtotta, leomló haja mögé menekült a férfi tekintete elől. Néhány pillanatig tartó fagyos csend után a férfi megszólalt:

– Minden rendben van veled?

A nő köhintéssel álcázta hangja remegését.

– Persze. Miért kérdezed?

– Olyan más vagy ma este – hallotta a férfi hangját maga mögött.

A nő teste megfeszült, a pult szélét markoló ujjai elfehéredtek. Továbbra sem mert felnézni, de ekkor megérezte a férfi kezét a vállán. Lassan szembefordult vele és szemét a padlóra szegezve állt a férfi előtt. Végül összeszedte magát, felemelte pillantását és a férfi szemébe nézett.

– El kell mondanom neked valamit – mondta halkan.

Legnagyobb meglepetésére a férfi kérdő tekintet helyett elmosolyodott.

– Hadd kezdjem én. Pontosabban szeretnék mutatni neked valamit.

A nő teljesen összezavarodott és tágra nyílt szemekkel nézte, ahogy a férfi a mosdó másik oldalán lévő szekrényhez lép, kihúzza az egyik fiókot, hátranyúl, kotorászik és az övéhez megszólalásig hasonlító dobozt tesz a pultra. Elővett belőle egy pontosan ugyanolyan készüléket, bekapcsolta, benyomott néhány gombot majd csuklóját a készülékhez illesztette. Hallotta az ismerős halk csippanást, döbbenten nézte ugyanazt a halványzöld fényt a férfi bőre alatt. Néhány másodperccel később elkezdődött a változás. A férfi fáradt vonásai feszesebbé váltak, válla, bicepsze megfeszült és duzzadtabbá vált, hasizma szemmel láthatóan kockásodott. A nő tekintete lejjebb vándorolt és hitetlenkedve nézte, ahogy a férfi alsónadrágjában is nyilvánvaló mozgolódás vette kezdetét.

A nő nem bírta levenni tekintetét férje ágyékáról és csak ennyit nyögött:

– Hát te is?

A férfi zavartan mosolygott.

– Te olyan tökéletes voltál. Mindenben. Tökéletes anya, tökéletes karrier, tökéletes szerető. Annyira kevésnek éreztem magam hozzád. Aztán megláttam egy hirdetést. És megvettem ezt – bökött a készülék felé. – És akkor esett le, hogy valószínűleg te is... Csak túl gyáva voltam ahhoz, hogy szóba hozzam – halkult el hangja.

– Én... én meg attól féltem, hogy én vagyok kevés neked – dadogta a nő. – De ma elromlott ez a nyomorult... és azt hittem, enélkül mindennek vége – suttogta maga elé.

A férfi nem válaszolt. Nézte a nőt, kócos haját, fáradt arcát, a sötét karikákat a szeme alatt. Majd a tükörbe pillantott és végigmérte saját, vágytól csillogó tekintetét, erőtől duzzadó, feszes testét, ágaskodó férfiasságát. Tekintete továbbvándorolt, le a mosdó melletti pultra, rajta a készülékkel. Váratlanul felkapta és egyetlen határozott mozdulattal, teljes erőből földhöz vágta. A készülék szétrobbant a fürdőszoba kövén, műanyag szilánkok ugrottak szanaszét, a szétszóródó darabok beterítették a mosdó előtt a padlót. A férfi csuklóján piros villogás sejlett át a bőr alól, egyre lassuló és halványuló, míg végül az is elállt. A változás azonnal érzékelhető lett, feszes izmai petyhüdtté váltak, hasa megereszkedett, haja lelapult, homloka felett kopaszodó folt tűnt fel. És az eddig látványosan meredő férfiassága is azonnal eltűnt a boxeralsó redői között. A nő rémülten nézett rá, de szólni már nem maradt ideje. A férfi szájával ajkain nehéz lett volna bármit is mondani.

 


Szépírói kurzus 2021/tavasz/41 - Szűcs Réka drámája

   A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A Próza-Dráma kurzus hallgatója, Szűcs Réka színdarabot írt, abszurd drámát. Izgalmas, érdekes ötlet, jó munka. Örömmel közlöm.  


Szűcs Réka

 

A halál fia

Dráma egy felvonásban

 

Szereplők

 

Péter                              38 évet élt

Irénke                            néma szerep, Péter felesége, 46 éves

Halál                             Ő sem tudja már, hogy hány éves

 

 

Első felvonás

 

         Sötét színpadon ül egy férfi: barna kordbársony nadrágban és kék ingben. Az ing foltos, mintha leöntötték volna levessel. Úgy ül, mintha egy hídról lógatná le a lábát, de körülötte semmi sem látszik, csak a feketeség, mintha a levegőben lebegne. Mellé lép egy másik férfi. Arca helyén zsákszerű anyag, két lyuk vágva a szemének és még egy a szájának. Fehér ingben van, fekete nadrágját piros hózentróger tartja. 

 

Első jelenet

Halál, Péter

 

Halál

Fiam!

Péter

Jézusom!

Halál

Nem igazán…

Péter

Persze, bocs! Rég láttalak! Nem hittem, hogy újra találkozhatunk.

Halál

Gondoltam, mint családom egyik tagja..

Péter

Fiad? Családod egyik tagja? Ez most komoly?

Halál

Minden elragadott lélek a gyermekem, nekem ti vagytok a családom.

Péter

Nagyon beteg! Ez neked nem furcsa?

Halál

(elmereng) Számomra nem. Most tehát, fiam, arról lenne…

Péter

Megtennéd, hogy engem mégsem hívsz így?

Halál

Rendben… Péter.

Péter

Kösz.

Halál

Péter, a segítségedre lenne szükségem!

Péter

Neked? Az én segítségemre?

Halál

Olybá tűnik.

Péter

Hihetetlen! Szóval?

Halál

Egy nőről lenne szó. (halszerű, üveges tekintetével meredten bámul Péterre)

Péter

(türelmetlenül) Mi van a nővel? Én találjam ki?

Halál

Van egy hölgy, akit szeretnék levenni a lábáról.

Péter

Az neked nem okozhat gondot.

Halál

Mármint romantikus szándékkal tenném mindezt.

Péter

(értetlenül ráncolja szemöldökét, majd felkiált) Ja?! Vagy úgy! Ne haragudj, csak hát lehidalok tőled. Nem is tudtam, hogy neked vannak érzéseid. Te most akkor (izgatottan suttogva) szerelmes vagy, és én segítsek becserkészni a nőt? Azta! Két gondolattal arrébb lakik Casanova, de te az én segítségemet kéred?!

Halál

Most a te patronálásodra lenne szükségem, ez vitathatatlan.

Péter

Behalok!

Halál

Akkor gyere velem!

 

 

Második jelenet

Halál, Péter

Megnyílik a tér, látunk egy fehér verandás kertes házat. Olyan, mint egy képkivágás, a házkörül, minden sötét. A ház előtt egy hinta és egy kerítés látható, mellette szép kert, tele színes virággal.

 

 

Halál

Megérkeztünk!

Péter

(megdöbbenve) Innen lenne szükségünk valamire?

Halál

Így is mondhatjuk.

Péter

Szinte semmit se változott ez a hely! (lassú léptekkel közelít a kerítéshez) Mennyi idő is telt el?

Halál

Kilenc éve történt. Ezen a hintán.

Péter

(elmerengve) Tényleg! Itt nyeltem félre azt a szálkát!

Halál

(elmosolyodik)

Péter

(felháborodva) Komolyan? Egy szálka?! Hányan halnak meg egy kicseszett hal szálkájától?!

Halál

Többen, mint hinnéd.

Péter

Levakarhatnád a vigyort a képedről?! Egy szálka? Értelmetlennek hangzik. Nem tudtál volna egy férfiasabb halálnemet választani nekem? Mondjuk szex közben is érhetett volna a vég.

Halál

Nem én döntök a halálról, hanem Bitófa, a kutyám.

Péter

A kuty…Mi? Egy kutya?!

Halál

Ő nem egy átlagos kutya, ő őrzi az élet és halál közötti átjárót.

Péter

Várj! A puli a kerítésnél?

Halál

Tessék?

Péter

Ahol átvittél, emlékszem rá! Egy puli …

Halál

Tévedés, ő egy mitikus lény, nem egy közönséges puli.

Péter

Szóval a kutyi találta ki a szálkát. Bűzös bolhazsák! És mi kell innen? Mármint az otthonomból?

Halál

Mindjárt meglátod!

 

Harmadik jelenet

Halál, Péter, Irénke

Az ajtóban megjelenik egy szép nő, világoskék ruhában és kalapban. A kerthez sétál, virágot ültet.

 

Halál

Ő lenne az!

Péter

(nem is figyel a Halálra, ámulattal nézi Irént) Ő az! Nem is készültem rá, hogy találkozhatunk! Irén (boldogan indul Irén felé), az én Irénem! Láthat engem?

Halál

Nem.

Péter

(mosolyogva nézi Irén vonásait) Biztos dobna is egy hátast! (leül mellé a földre) Bárcsak érezhetném az illatát! Olyan illata volt, mint a levendulának. Újra házasodott?

Halál

Nem, még nem.

Péter

Milyen gyönyörű most is.

Halál

(csodálattal fürkészi Irén arcát) Valóban gyönyörű!

Péter

(Észreveszi a Halált, vádlón megjegyzi) Teljesen kivirultál!

Halál

Úgy látod?

Péter

Amikor kijött az ajtón, azt mondtad, hogy ő lenne az. Ugye? (elgondolkodik, majd felkiált) Te oszló hulla! Ő lenne az? Ő?! A nő, akit levennél a lábáról? Hiszen ő az én feleségem!

Halál

Csak volt!

Péter

Pofátlan! Képes voltál ide hívni, hogy becserkésszem neked a feleségemet?

Halál

Gondoltam, te ismerheted a legjobban.

Péter

A halálnak pont az én feleségem kell?! Mi ez? Ha eljön Joe Black? Egy kicsit sem hasonlítasz Brad Pittre!

Halál

Ezt hogy érted?

Péter

(idegességében fel-alá mászkál) Úgy, hogy ocsmány vagy! Egyáltalán nem vagy jóképű, még bőr sincs a képeden. Azzal a fizimiskával Brad Pittnek könnyű dolga volt halálként. Nem csoda, hogy a csaj még azt is megbocsájtotta, hogy elvitte az apját.

Halál

Fogalmam sincs, hogy miről beszélsz.

Péter

Egy filmről, de mindegy.

Halál

(bambul maga elé) Tudom mi az a film.

Péter

Csak egyet se láttál.

Halál

(kedvesen magyarázza) Ha ennyit dolgoznál, mint én, neked se lett volna időd ilyenekre.

Péter

Pont erről beszélek! Nem illetek össze! Irénhez idő kell, meg figyelem, meg még egy kis idő. Nem elég, hogy megáll tőled a szíve. Irénnek egy hús-vér ember kell. Én kellettem volna, nem egy ilyen dögmadár!

Halál

Szomorúan bambul maga elé, majd egy kis zöld váladék csorog ki a szeméből.

Péter

Sírsz?!

Halál

Hagyjál! Nincs szükségem a sajnálatodra.

Péter

Sajnál a bánat! Most komolyan kérdezem! Te, tényleg így sírsz? Gusztustalan.

Halál

Mi okod van rám haragudni?

Péter

Komolyan kérdezed? (leveti magát a hintába, a halál mellé ül, onnan nézik Irént)

 

Negyedik jelenet

Halál, Péter, Irénke

Irénke bemegy a konyhába, az ablakon keresztül látni, hogy vacsorához készülődik, közben fokozatosan sötétedik. Csillagok az égen, éjszakai kép. Péter és a Halál még mindig a megvilágított hintán ül, néznek befele az ablakon.

 

Péter

Miért őt?

Halál

Amikor érted jöttem, akkor láttam meg.

Péter

A munka hőse… mikre van időd!

Halál

Ahogy sírt feletted, majdnem szó szerint belehalt a bánatába.

Péter

Gondolom sok ilyet láthattál a munkád során.

Halál

Persze.

Péter

Akkor?

Halál

Számtalanszor láttam a fájdalmat, és éreztem azt a furcsa érzést. Irénnek köszönhetem, hogy meg tudom fogalmazni, hogy mit is akarok. Szerelmet, hogy engem is szeressenek! Értem sírjon valaki, és ne miattam. Ezt akarom!

Péter

Most haldoklik?

Halál

Nem

Péter

Akkor mi a terv? Megölöd?

Halál

Szeretem!

Péter

De jó neked! Elveszed, ami kell!  Megölöd, mert szereted, milyen romantikus! És ha nem kapod meg tőle azt, amire vágytál? Visszaküldöd légipostán?

Halál

Nem érdekelsz, döntöttem!

 

Ötödik jelenet

Halál, Péter, Irénke

Irénke megvacsorázott, lefekvéshez készülődik. Lekapcsolja a villanyokat.

 

Péter

Miért hoztál ide? Hiszen már elhatároztad magad. Azt is tudod, hogy mit fogsz csinálni, gondolom azt is látod már, hogy hogyan. Miért kellek én ide?

Halál

Csendben néz maga elé

Péter

Tudod, hogy ez nem helyes. Nem a praktikám kell, csakhogy feloldozzalak. De abból nem eszel! Tedd próbára szerelmeteket! Állj elé, mondj el neki mindent, és ha már beszéltek engem se felejts ki.

Csendben ülnek egymás mellett

Halál

(feláll) Menjünk!

Péter

Akkor nem viszed el? Nem állsz elé?

Halál

Ma nem (néz vissza a házra), menjünk fiam!