2014. november 26., szerda

Szépírói Kurzus 2014-2015/12

A Kodolányi János Főiskola Szépírói Műhelye idén is folytatódott. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő félévre!
Habony Mária és Harcos Mátyás arra vállalkoztak, hogy úgy írnak történetet, hogy "elrontják" a szövegüket, hasonlóan, ahogy azt Keyes híres regényében, a Virágot Algernonnak című könyvben láthatjuk. Feladatukat sikerrel oldották meg. 

Habony Mária
A helytelen író

Az volt a házi feladat, irjunk egyesszám elős személyben egy tröténetet, amiben a föszereplő nemtud helyesrn írni, majd valmi csoda folytán megtanul. Na ez baromi jó. Ki a franszról írjak? Gondoltam magamban. Mire rqajöttem hogy a legészerűb magamról írni. Na most fogja a tanár úr rázni  afejét és majd miútán felolvastam az írásomtat közli hogy nem az íróról szól a tötrénet, hiszen soha nem magunkat írjuk blabla. Azt taáltam ki, bár mindig is vállatam, hogy nem tudok helysen írni, hogy nem teszem be a vörldbe a helyesírás ellenörzőt. Amúgy mencségemre szóljol, hogy diszakármim is van. Igen, le sem tudom írni az a diszes szót, hogyan s tudnám, hiszen diszakármim van. Idönként felcserélek betűket, sőt van, hogy kihgyok szavakat egy mondtaból.
Jézusom, kost azért visszaolvastam amit eddig írtam. Edküszüm nem direkt csinálom és amit leütök azt úgy is hagyom, felsem nézek a monitora, Nyilván elötök betüket is, de basszus ez dráma. Mindegy, ez vagyok én, az írótanonc. Lehet, ettöl leszek mjad híres. Az író, aki nemtud írni. Zsneiális! Most megnit visszaolvastam, most ár nagyon röhögök. Tudjátok van az a írás, maiben össszecseérlik  beütk sorrednjét és akko is eltudodo olvsani. Na kérem, én fogom megírni az eslő ilyen könyvet, az lesz a címe: Tákolmány. Vagy nem is, legyen a címe: Mert írni tudni kell. Jüó mindegy, majd kitalálom mi legyen a címe. Most egyenlőre ezt a nem is magamról szoló történetet írom meg, majd aztán nekliátok a könyvnek. Bár, ha így jobban belegodnolok, lehet nem kellene eröltetnem az írást. Marha ciki vagyok, elenben tehestéges, szerintem. De mivel ez az írás nem róalm szól, így most nem is vagyok nagyékpű. Szerintem kezdek belejönni, mert mintha nem lenne az elmúlt pár mondatomban hiba. Na majd berakom a helyesírás ellnőrzőt és kiderül. Amúgy szart sem az a helyeírás ellenőrző, mert én péládul tudok olyan elütést csinálni ami simán egy értlems szó lesz és akkor soha nem jővők rá, hogy elírtam. A vesszöket sem mindig jól tudja én már csak tudom mert én aztán tudom mikor kell vessző. Most már nagyon azzon gondoklodom, hogy fogok ebből a történetből kijöni, vagyis, miként válok majd helyesíróvá, én aki nem az író vagyok ebben a törétnetben. Lehet felhívom Grécsi tanárúrat, hogy legyen síves megírni a történetem végét én mjad diktálom. Nem, azért ez megint egy kicshit nagyképű volt, honna is ismerném Grécsi úrat. Ki vagyok én? Egy zseniális író, ki más! Ér röhögni, én is rögögök nyugi. De az is leeht, hogy már sírok. Sírok a nevetéstol. Dehogy jelenktezem én a következő fálévi írókurzusra. Azt hiszem ezzel a feldatattal bizonyitottam be végkép, hogy nincs nekem itt keresnivalóm. Vagy, majd most jön majd rá a tanárút, hogy egy zseni vagyok. Egy igzi kincs, egy koraszakváltó, egy író aki nem tud írni és mégis ír, aki nem győzőm mondnai, nem én vagyok!
Mert az író, aki engem megír, aki ugyebár nem én vagyok, de most ő ír, mivel valakinek le kell írni a házi feladatomat. Szóval, ő, igenis tud írni. Igen, helyesen tud írni. Látjátok, milyen szépen írja a betűket, a szavakat, a mondatokat? Úgy állnak a betűk egymás után, mint a katonák, mindig tudják, hol van a helyük. Egyszóval, akiről szól ez a történet, az nem az írója ennek a történetnek, mert a történet írója megtanult helyesen írni. Ellenben, akiről szól ez a történet, az nem tud helyesen írni, sőt írni sem tud. De ő, nem egyezik az író személyével. Mivel az író személye, aki megírja a történetet. Akiről szól a történet, az nem lehet az író maga, mivel az író maga, az tudja használni a helyesírás ellenőrzőt.


 Basszus megint aláhuzta…

Harcos Mátyás 
Jelentkezés álláshirdetésre


   Szent Job közvetitönek irom a jelenkezé sem. Gyuros srácvaok Fartörákosró. A haverek csak Adjasnak hijnak me kilogok közüllük a eszemme. Mekbizhato djerek vaok meg jóes dallolok. Eccőmán beválogatak a Rizling Sztarba. Jó nyomom angolú es. Kéne a mello me kidoptak a kulturbó. Azé me kedvellem a rendet. Udj evertem a agromonust mint Tarzán a majmát me köcsök vót. Beivot a bálba oszt táncba vite a ruhhafogast. Miko othadta a placon mondok neki Dezsö ne bunkoskodjá kisérd visza a hejére a barátnédat. Nem birom a bunkokat. Szoszot követet oszt rávertem minta cinyballonra. Nojó azzé énes tótam egy deci felest méges a hagulat kedvéé. Most asztán oda a mellom. Énvótam ottan a pencér de az ideoták csak étermi fodjatékosnak hijtak. Óvastam ho valami ágazatvezetö kőne magguknak a kőnyékbe. Eccő mán dógoztam szöllösbe me bútatuk a kaccsot. Ládhassák ho értem eszt a ágazatvezetést. Hoszu távra tervezem a jövöm. Mán dógoztam mellék üzemágba es de a fönök kihozot egy fizzetésnek láccó tárdjat me hüjjének nézet. De korrába kőfel keeni aki engemet vesz hüjjére. Őtes megfennyitetem. Mejbe rugtam Bundásver bakkancsa a tejakonyhába ho le söpröt edj egészibrik tyukházilevest. Oszt jóle forázta magát csak udj pörgötle a szöre mint a Mangal Icának. Láthassák ho nem viccölök ha becsületi üdjek vanak. Nékem ne gázujjon szüdjig semi rekkelö manus a becsületeségembe. Oszt méges mitkőlásak ho a öszes ideota kapmellot csak énvaok a uccán. Mán elleget irtam memég inhüjje gyuladást kapok. Csatóva megy adatlapis ho ki értesiccsenek hamán keddvükre ki választotak.

Név: Botor Kámán                Annya neve: Bél Sára (angolú Sarah)

Szülletési heje: Csür              Ideje: Korán               Neme: Dehó nem

Lakik: Ződ viskoba               Ucca: Zsák                 Hásszám: Lelobták

Lekmagasab eskola: Penceklubb                            Csalládi álapot: Zürös

Szagképzetsége: Apszollut madjar kan

Ne téttovázanak me ehejezkedek oszt fujhattyák. Hijjank mobillon. Mindég a fars zsebembe hódom. Meg es mernek a csengö hangrú. Freddi me Kúritó a Bohémrap szódáva.