2021. március 10., szerda

Szépírói kurzus 2021/tavasz/14 - Szentpáli Gavallér Zsuzsa novellája

    A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A  Próza-Dráma kurzus hallgatója, Szentpáli-Gavallér Zsuzsa azt a házi feladatot választotta, hogy "A férfi, aki" kezdőmondattal ír elbeszélést. Nagyon jól sikerült munka. Gratulálok!Szentpáli Gavallér Zsuzsa

A férfi, aki az utca végén lakott

 

A férfi, aki az utca végén lakott, gyakran felsétált az utca elejére, mert ott bérelt garázst. A sorban az ötödik garázs volt az övé. Autó állt benne, félretett kerti szerszámok és egy régi porosodó polc sok sápadt cseréppel.

Ezen a reggelen is kinyitotta a ház ajtaját, a bejárat mellett ott állt a rollátor, a gurulós járókeret négy nagy fekete gumikerékkel. Megmarkolta a fogantyúját, kiengedte a féket és elindult. Lassan lépkedett. Néhány éve még öt perc alatt felért a kis utcán, ma egy hosszú kirándulásnak tűnt a dolog. Már hónapok óta nem járt ott, meg akarta nézni, hogy minden rendben van-e.

Kellemes idő volt, sütött a késő tavaszi nap, érezte, ahogy a hátát melegíti. Ettől erőre kapott, mondhatni, nagy lendülettel tette egyik lábát a másik után. Közben még arra is kedve szottyant, hogy be-belessen a szomszédos kertekbe. Máskor elfordított arccal ment el a kerítések mellett, mert vagy nagyon elhagyatottak és gondozatlanok voltak, és az bosszantotta, vagy nagyon is szépek, attól meg csak a szíve fájt. A sajátja jutott eszébe, amit már jó ideje nem tudott úgy rendben tartani, ahogy régen. A húga egyszer mondta is, kérje meg valamelyik fiatal szomszédot, hogy segítsen, de ő nem akart könyörögni senkinek.

Mire az út feléig elért, eléggé elfáradt. A rollátor praktikus volt, volt egy kis ülőkéje. Leült rá. Az utcán ilyenkor alig jártak. A felnőttek dolgoztak, a gyerekek iskolában. Azért lakott ott még egy-két vele egyidős nyugdíjas, de nem szívesen állt velük szóba. Alapjában véve alig ismert valakit az utcában, pedig már sok éve itt élt. Amíg bírta, minden idejét az autójára és a kertészkedésre áldozta. Szerette a kocsikat és szerette a növényeket. Két, talán össze nem illő szenvedély volt, de a virágok és a gépek ott maradtak, ahova letette őket, és nem vitatkoztak vele, hogyan öntözze vagy olajozza őket. Ha pedig a masina elromlott mindig tudta, hogy hol kell rajta meghúzni egy csavart vagy kicserélni egy alkatrészt, hogy újra rendesen működjön.

Lassan feltápászkodott, megszorította a fogantyút és tolta tovább a rollátort. Jó ideje a maga ura volt, nem függött senkitől. Ez így volt jó. Tette egyik lábát a másik után és megpróbált nem gondolni arra, hogy milyen messze van még a garázs.

A nap elbújt a felhők mögé, feltámadt a szél. Megborzongott. A járdán vele szemben feltűnt egy anyuka egy babakocsival és egy kisgyerekkel. A kislány rózsaszínű biciklin ült és büszkén tekerte a pedált, haját összeborzolta a szél. Amikor a férfi közelébe értek, hangosan azt kérdezte:

- Anya, a bácsi miért olyan szomorú? És miért megy olyan lassan? És hova megy így egyedül?

- Ne kérdezz annyit, drágám! Nem illik kíváncsiskodni – válaszolta a nő, ijedten a férfira nézett és meggyorsította a lépteit. A kislány kicsit lassított, megbámulta a férfit, majd gyorsan tovább kerekezett, bizonyára, hogy utolérje az anyját. A férfi nem nézett utánuk. Sose szerette a gyerekeket. Zajosak voltak és kiszámíthatatlanok, folyton a saját fejük után mentek.

Az utca jobbra kanyarodott és felbukkant a garázssor. A járda szélén gyöngyvirág virított hirdetve a tavasz erejét. A férfi ezt már nem igazán vette észre, csak a nem messze magasló épületsorra koncentrált.

Nagyot sóhajtott és ekkor a nadrág meglazult gombja, amit már régen fel kellett volna varrni, hirtelen leszakadt. A gomb messze gurult és a nadrág lassan el kezdett csúszni. A puha pamut anyag óvatosan kúszott a csípőjén. Ráadásul a térde is el kezdett remegni, alig bírt megkapaszkodni a rollátorban. A nadrág minden lépésnél egy kicsit lejjebb vándorolt a testén és amikor ráhajolt a fogantyúra, hogy pihentesse a derekát, elől is kivillant a világos színű alsónadrág. A férfi nem állt meg. Nem adhatta fel, alig tíz métert kellett még megtennie. Egész teste reszketett. Amikor a nadrág már a combját súrolta, az alsónadrág is elindult. Öt méter. Érezte, ahogy a bőrét megcsapja a szél. Egy pillanatra mégis megállt, hogy átizzadt inge felső zsebéből kivegye a garázsajtó távirányítóját. Megnyomta a gombot. A széles ajtó nagy robajjal felemelkedett és félig eltűnt a mennyezet alatti nyílásban. Meglátta az autót. Az öreg kabrió lámpája megcsillant a beáradó fényben. Vörös karosszériája hívogatóan nézett rá a fekete bőrülésekkel. A férfi rázkódva, lábszáráig lecsúszott nadrággal és félig meztelen fenékkel szinte beesett a kocsi mellé. Bent remegő kézzel megsimogatta a szép elegáns autót és lerogyott a rollátor ülőkéjére.

Arra gondolt, hogy most pihen egy kicsit, összeszedi magát, kinyitja a kabrió ajtaját, beül és elindítja a motort, akkor majd újra azt fogja érezni… igen, ha most majd erőt gyűjt és beleül az autóba, akkor majd mégis csak egy kicsit olyan lesz, mint régen.

Mindjárt, mindjárt - gondolta, de csak ült ott és fáradtan meredt hideg combjára.